Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2015 > MMR zve na mezinárodní konferenci o ...

MMR zve na mezinárodní konferenci o veřejných zakázkách

28.04.2015: Evropská komise ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj pořádá dne 12. června výroční konferenci o veřejných zakázkách s názvem „Smart Public Procurement: new frontiers for public procurement“. Akce se bude konat v pražském hotelu Grandior.
„Těší mě, že si Evropská komise vybrala pro letošní rok právě Prahu jako atraktivní kongresovou destinaci s výhodnou polohou v srdci Evropy. Problematiku veřejných zakázek považuji za velmi aktuální, zejména v souvislosti s nutností transponovat nové evropské směrnice. Konference je jedinečnou příležitostí pro mezinárodní výměnu informací a sdílení dobré praxe,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.
 
Implementace nových směrnic poskytuje možnost přehodnotit způsob zadávání veřejných zakázek a jejich organizaci v zemích Evropské Unie. Inteligentní zadávání veřejných zakázek zahrnuje jednodušší a více transparentní zadávací postupy, méně byrokratizace a vysokou profesionalitu ze strany zadavatelů. Nabízí rovněž možnost strategického využití veřejných zakázek, a sledovat tak další důležité cíle, ať už environmentální či sociální, nebo ty, které souvisejí s podporou inovací evropské ekonomiky.
 
Konference je určena pro zástupce veřejné správy, akademické pracovníky, významné zadavatele a dodavatele veřejných zakázek i dodavatele technických řešení pro elektronizaci veřejných zakázek.
 
V rámci konference vystoupí mimo jiné reprezentant lotyšského předsednictví Evropské rady, zástupci Evropské komise, Generálního ředitelství vnitřní trhy a služby, zástupci členských států a další. Jako zvláštní host vystoupí zástupce Ředitelství pro veřejné zakázky v Chile. Konference se zúčastní i ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.
 
Registrace je otevřená do 29. května 2015. Odkaz na registraci zde    .
 
Uchazeč obdrží automaticky vygenerované potvrzení ihned po vyplnění on-line registračního formuláře. Potvrzení účasti vybraným účastníkům bude později zasláno rovněž e-mailem. Vyplnění registračního formuláře nezaručuje účast na konferenci. Aby byla zajištěna vyváženost účastníků jak ze všech členských států, tak odvětví, bude rozhodnutí o účasti uděleno na základě rozhodnutí organizátorů.
 
Konference bude tlumočena do anglického, německého a českého jazyka. Účast není zpoplatněna.

Kontakt pro média:
Ing. Veronika Vároši
Odbor komunikace
tel.: + 420 224 861  508, 734 360 704
e-mail: media@mmr.cz