Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2015 > MMR poprvé v historii české statistiky ...

MMR poprvé v historii české statistiky cestovního ruchu využívá GSM data

17.12.2015: Ministerstvo pro místní rozvoj v uplynulých měsících realizovalo projekt „Pilotní šetření příjezdového cestovního ruchu prostřednictvím GSM dat“. Tento projekt je významný a unikátní v tom, že testuje potenciál GSM dat pro účely zajištění dat o příjezdovém cestovním ruchu na celostátní úrovni – poprvé v historii české statistiky cestovního ruchu.
Na základě odborné studie a pod metodickým dohledem Pracovní skupiny pro statistiku cestovního ruchu složené ze zástupců ministerstva, Českého statistického úřadu, agentury CzechTourism a dalších subjektů proběhlo v září a začátkem října terénní šetření počtu a struktury zahraničních a  tuzemských návštěvníků v pěti vybraných lokalitách vhodných pro dotazování (Telč, ZOO v Lešné u Zlína, Adršpašsko-teplické skály, hrad Karlštejn, OC Olympia Teplice). Lokality byly vybrány tak, aby se daly dobře vymezit fyzicky i z pohledu GSM dat. Také bylo nezbytné, aby se jednalo o významné lokality z pohledu cestovního ruchu – především lokality s vysokou návštěvností.

Na druhé straně však musely být navzájem co nejvíce odlišné, aby v jejich rámci bylo podchyceno co nejbohatší spektrum zahraničních návštěvníků včetně těch jednodenních, kteří navštěvují Českou republiku většinou jen za účelem nákupu. Partnerem projektu byl Český statistický úřad. V průběhu šetření byly lokality zaměřeny i mobilním operátorem a získaná data následně porovnávána s výsledky terénního sběru z  pohledu časového i místního. Jelikož by se GSM data dala v budoucnu využít potenciálně i pro účely statistiky o domácím cestovním ruchu, byl výzkum zaměřen i na tuzemské návštěvníky.

Ukázka jedné z vybraných lokalit výzkumu – okolí hradu Karlštejn
počet návštěvníků ročně (zdroj: agentura CzechTourism) 224 000 osob za rok (hrad Karlštejn)
termíny sběru dat 30.9.2015 (středa) 4.10.2015 (neděle)
sběr F2F dat 8.00 – 17.00 8.00 – 17.00
celkový počet tazatelů 19 22
sběr GSM dat 0.01 – 23:59
dostupné technologie 2G GSM technologií (modře) 3G UMTS technologií (červeně)
       
 


Lokalita Karlštejn: mapa GSM sběru dat                 Lokalita Karlštejn: mapa F2F sběru dat 


Výzkum zahrnoval i šetření malého rozsahu ve vnitrozemí za účelem získání doplňujících informací o výdajích zahraničních návštěvníků ČR. Do konce roku probíhají analytické práce zabývající se srovnatelností nové a stávající metody sběru dat o příjezdovém cestovním ruchu ČR.
Nicméně již nyní není pochyby o tom, že nová metoda bude vhodnou alternativou pro stávající terénní šetření většího rozsahu na místech v blízkosti hraničních přechodů. Za předpokladu, že dojde k  jejímu optimálnímu nastavení tak, aby údaje zjištěné na jejím základě byly maximálně srovnatelné s výsledky stávajícího šetření, a bylo možné plynule pokračovat v konstrukci časových řad v rámci tvorby Satelitního účtu cestovního ruchu ČR.
 
 
Název projektu: Pilotní šetření příjezdového cestovního ruchu prostřednictvím GSM dat
Registrační číslo: CZ . 1.06/4.1.00/12.09736 a CZ. 1.06/4.1.00/12.09735
Tento projekt je spolufinancován z: Integrovaného operačního programu
Datum zahájení projektu: 5. 1. 2015
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2015