Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2015 > Karla Šlechtová řeší na summitu v Paříži ...

Karla Šlechtová řeší na summitu v Paříži postavení měst

08.12.2015: Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová právě vystoupila v Paříži v rámci mezinárodní konference „COP 21“ na panelové diskuzi o změnách klimatu a řešení pro města. Na konferenci své názory prezentují ministři členských států OSN. Karla Šlechtová dnes také jednala s výkonným tajemníkem Evropské hospodářské komise OSN Christianem Friis Bachem. Tématem byla mimo jiné blížící se pražská konference Evropský Habitat.
„Nová městská agenda musí brát v potaz všechny aspekty vztahující se k udržitelnému rozvoji měst, což je také faktor změny klimatu. Jednotlivé vlády i místní samosprávy by měly svými rozhodnutími k tomuto udržitelnému rozvoji měst s ohledem na snížení vlivu na změnu klimatu přispívat. Využít se přitom dají i moderní technologie a inovace. Je důležité zaměřit se nejen na dopravu, ale také na úpravy existujících budov. Konkrétně snížit jejich energetickou náročnost. Zde je velký potenciál pro mezinárodní spolupráci, např. v technickém poradenství, díky kterému by se překryly rozdíly mezi jednotlivými zeměmi,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Problém s úpravami směřujícími k menšímu vlivu na změny klimatu mají zejména země s rozvíjející se ekonomikou, kde nejsou takové možnosti financování. Je však důležité se nevzdávat a využít všech dostupných finančních nástrojů.

Pro lepší vzájemné porozumění a spolupráci je také nezbytné používat v oblasti bydlení a rozvoje měst stejnou metodologii, definice a standardy. Příkladem může být potřeba takových statistických výstupů, které mohou být vzájemně porovnatelné a tedy využitelné.

V rámci právě probíhajícího 21. zasedání konference smluvních stran - „COP 21“, která je nejvyšším rozhodovacím orgánem Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu, se v Paříži koná celá řada vedlejších mítingů a událostí. Uskutečnila se tak i panelová diskuze o změnách klimatu a řešení pro města. Celosvětovým fórem pro hledání cest k plnění závazků přijatých během „COP 21“ bude také konference „Evropský Habitat“ v Praze.

Tato prestižní mezinárodní akce, kterou spolu s OSN organizuje Ministerstvo pro místní rozvoj, bude řešit otázky týkající se bydlení v životaschopných městech. Evropský Habitat se uskuteční ve dnech 16. až 18. března 2016 v Praze. Půjde o regionální konferenci OSN v rámci Evropské hospodářské komise OSN (EHK OSN). Oficiálním výstupem konference „Evropský Habitat“ bude dokument „Pražská deklarace“.

O konferenci Evropský Habitat, kterou připravujeme na březen příštího roku, je již nyní enormní zájem. Počítáme s účastí tisíců delegátů z 56 zemí severní polokoule,“ doplnila ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Poznámka: EHK OSN je jednou z pěti regionálních komisí OSN a vznikla rozhodnutím Ekonomické a sociální rady OSN v roce 1947. Jejím hlavním úkolem je podporovat ekonomickou integraci v regionu EHK. Sdružuje celkem 56 evropských, středoasijských a severoamerických států a také Izrael. Tedy státy celé severní polokoule.


Ing. Veronika Vároši
Oddělení komunikace
Ministerstvo pro místní rozvoj
tel.: 734 360 704
e-mail: media@mmr.cz