Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2015 > Karla Šlechtová představila výsledky ...

Karla Šlechtová představila výsledky ministerstva v Moravskoslezském kraji

05.11.2015: Ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová dnes absolvovala již třetí návštěvu kraje během tohoto týdne. V Moravskoslezském kraji se setkala s jeho zástupci a zahájila jubilejní dvacátou celostátní konferenci o územním plánování a stavebním řádu, kterou uspořádalo Ministerstvo pro místní rozvoj.
„Moravskoslezsko představuje nejvýchodnější cíp naší republiky, nicméně díky své silné průmyslové tradici neodmyslitelně patří mezi nejznámější kraje České republiky. Oceňuji také fungující spolupráci mezi veřejnou, soukromou a akademickou sférou, díky které vzniká mnoho iniciativ pro rozvoj tohoto regionu,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Během návštěvy Moravskoslezského kraje se ministryně setkala s primátorem města Ostravy Tomášem Macurou a s hejtmanem Miroslavem Novákem, který doprovodil Karlu Šlechtovou na jednání Regionální stálé konference složené ze zástupců kraje a starostů obcí s rozšířenou působností. Zde převládala diskuze o přínosech nového zákona o zadávání veřejných zakázek a přínosech národních dotacích v Moravskoslezském regionu.

Další klíčovou událostí návštěvy Karly Šlechtové bylo zahájení  dvacáté celostátní konference o územním plánování a stavebním řádu, kterou pořádá Ministerstvo pro místní rozvoj. Akce se koná ve dnech 5. - 6. listopadu 2015 v Ostravě, ve městě, kde se nachází dvě z pěti staveb oceněných titulem v soutěži „Stavba roku 2015“, nad níž Ministerstvo pro místní rozvoj převzalo záštitu. Jedná se o stavby s názvem „Zpřístupnění a nové využití Národní kulturní památky Hlubina – etapa I“ a „Bolt Tower – nástavba vysoké pece č. 1“.

Karla Šlechtová na této konferenci připomněla úspěchy Ministerstva pro místní rozvoj dosažené v posledním roce, kam se řadí zejména schválení důležitých dokumentů Politika architektury a stavební kultury ČR a Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje ČR. Ve svém úvodním slově dále uvedla, že její resort zajistil dotace na podporu územního plánování, a to pro obce s rozšířenou působností z fondů Evropské unie, tj. z Integrovaného regionálního operačního programu, a pro ostatní obce z národního programu ministerstva. V obou případech již byly vyhlášeny výzvy k podávání žádostí.

„V tuto chvíli také běží naplno příprava novely stavebního zákona a souvisejících zákonů. Tato novela především zjednoduší a zrychlí proces povolovacích řízení. Naplnění tohoto cíle je jednou z priorit Ministerstva pro místní rozvoj,“ uvedla dále ve svém zahajovacím projevu ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.
Ing. Veronika Vároši
Oddělení komunikace
Ministerstvo pro místní rozvoj
tel.: 734 360 704
e-mail: media@mmr.cz