Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2015 > Karla Šlechtová dnes informovala vládu o ...

Karla Šlechtová dnes informovala vládu o stavu veřejných zakázek

15.06.2015: Výroční zprávu o stavu veřejných zakázek v České republice za rok 2014 a Zprávu o hodnocení resortních systémů centralizovaného zadávání veřejných zakázek za rok 2014 předložila na dnešním jednání vlády ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.
„Výroční zpráva popisuje vývoj celkového trhu veřejných zakázek v roce 2014 a podává statistické informace o zakázkách evidovaných v Informačním systému o veřejných zakázkách. Hlavním úkolem, který z dokumentu vyplývá pro následující období, je transpozice evropských zadávacích směrnic a s tím související příprava nového zákona o veřejných zakázkách,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.
 
Výroční zpráva dále identifikuje klíčové změny soutěžního prostředí, především změny domácí i evropské legislativy, na základě podkladů od kontrolních a dozorových orgánů shrnuje zjištěná pochybení zadavatelů a v neposlední řadě informuje o stavu a dalším rozvoji jednotlivých modulů v rámci projektu NIPEZ (Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek).
 
Velikost trhu veřejných zakázek je v roce 2014 odhadována na 577 mld. Kč vč. DPH, z této částky bylo 78 % alokováno v režimu zákona o veřejných zakázkách. Meziročně došlo k významnému růstu trhu veřejných zakázek téměř o 100 mld. Kč. Celková hodnota podlimitních a nadlimitních zakázek evidovaných ve Věstníku veřejných zakázek v roce 2014 činila 376 mld. Kč bez DPH.
 
Celkem bylo v roce 2014 zadáno 14 988 nadlimitních a podlimitních veřejných zakázek, což představuje meziroční pokles o 8 %. Jedná se o důsledek novely zákona o veřejných zakázkách účinné od ledna 2014, která navrátila limity pro povinný postup podle zákona na úroveň před dubnem 2012. Finanční objem těchto zakázek ovšem meziročně výrazně vzrostl o více než 125 mld. Kč, což potvrzuje růst objemu veřejných nákupů a investic a celkové oživení ekonomiky.
 
„Druhý dokument, tedy Zpráva o hodnocení, shrnuje fakta o centralizovaně zadaných veřejných zakázkách. Jedná se o pravidelnou činnost Ministerstva pro místní rozvoj, jakožto správce resortních systémů centralizovaného zadávání veřejných zakázek v České republice, přičemž daná zpráva je zpracovávána na základě poskytnutých podkladů od ostatních resortů. Zpráva hodnotí vývoj centralizovaně zadaných veřejných zakázek v roce 2014,“ dodala Karla Šlechtová.
 
Stěžejní částí Zprávy o hodnocení resortních systémů centralizovaného zadávání veřejných zakázek je pak vyčíslení úspor, kterých bylo díky centralizovanému zadávání veřejných zakázek dosaženo. V součtu bylo za rok 2014 uspořeno 337,7 mil. Kč bez DPH. 

Kontakt pro média:
Ing. Vilém Frček
Ministerstvo pro místní rozvoj
tel.: 724 639 428
e-mail: media@mmr.cz