Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2015 > ​Díky nové vyhlášce bude rozúčtování ...

​Díky nové vyhlášce bude rozúčtování nákladů v domech spravedlivější

19.11.2015: Od ledna 2016 vstupuje v platnost nová vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj, která přináší změny v dosavadním způsobu, jakým se v bytových domech rozúčtovávají platby za teplo jednotlivým nájemníkům.
Jako každá věc, přinášející změnu do zaběhnutých pořádků, i tato vyhláška vzbudila pozornost a dotazy ze strany médií i běžných občanů, protože se dotýká jejich velké skupiny. Připravili jsme proto pro všechny zájemce odpovědi na časté otázky, které s vyhláškou souvisí.
  
Vyhláška byla ve Sbírce zákonů vyhlášena pod číslem 269/2015 Sb.
 
  • V čem spočívá podstata nového způsobu rozúčtování?
Je nově stanoveno procentní vyjádření tzv. základní a spotřební složky, je nově upravena výpočtová metoda při rozdílech v nákladech na vytápění.
 
  • Proč ministerstvo považovalo za nutné měnit původní systém?
V podstatě se jedná o tři důvody:
  • snaha lépe přizpůsobit právní úpravu rozúčtování nákladů na teplo a teplou vodu zákonu č. 67/2013 Sb., o službách, 
  • snaha reagovat na požadavek povinné instalace měřidel,
  • snaha o úpravu spravedlivějšího způsobu rozúčtování
 
  • V čem je nový způsob rozúčtování spravedlivější?
Především v tom, že pokud dojde k překročení přípustných rozdílů v nákladech na vytápění, provede poskytovatel služeb úpravu výpočtové metody pouze u těch příjemců služeb, u nichž došlo k překročení některé stanovené hranice. U ostatních příjemců služeb se bude vycházet pouze z údajů, získaných z měřidel. Zatím se případné rozdíly v nákladech rozúčtovávají na úkor všech příjemců služeb v bytovém domě.
 
  • Často cestujeme a byt vytápíme na minimální hodnotu. Tím ušetříme více, než povoluje vyhláška. Proč přesto musíme platit 80% průměru v domě?
Pokud někdo překročí stanovené hranice odchylky od průměru, musí počítat s tím, že se jeho hodnota nákladů na vytápění upraví na 80% průměrné hodnoty za zúčtovací jednotku, pokud nebyla dodržena spodní hranice 20% resp. 200% průměrné hodnoty v případech, že byla překročena horní hranice 100%. Upravený náklad na vytápění je pak násobkem výměry započitatelné podlahové plochy a upravené hodnoty.
 
  • V čem je to spravedlivé?
Dnes na toho, kdo nepřiměřeně šetří, doplácejí ostatní příjemci. Protože každý se musí starat o vytvoření tepelné stability v domě, bylo nutné způsob rozúčtování upravit.
 
  • Když se celý bytový dům domluví, že bude v zimě topit jen minimálně, aby tedy i průměrná spotřeba byla minimální, co to znamená pro objekt samotný?
Vymrzlý dům bude plesnivět a obyvatelé si zadělají na daleko větší náklady, než jaké ušetří za topení.

Další často kladené dotazy a odpovědi naleznete ZDEIng. Veronika Vároši
Oddělení komunikace
Ministerstvo pro místní rozvoj
tel.: 734 360 704
e-mail: media@mmr.cz