2014

 
Zobrazuji články 11 až 20 z celkem 263
Předchozí 1 2 3 4 5 ... Následující
Stránka / 27

15. prosince 2014: Po podrobné analýze nastavení projektu ale zejména očekávaných a dosud dosažených výstupů rozhodla v pondělí 15. prosince ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová, že MMR ukončí projekt financovaný z Operačního ...

15. prosince 2014: Vláda schválila aktualizované znění Statutu Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy.

12. prosince 2014: V pátek 12. prosince Poslanecká sněmovna schválila dílčí novelu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, jejímž prostřednictvím dojde k odstranění nedostatků účinného znění stávající právní úpravy a snížení ...

12. prosince 2014: V Praze ve čtvrtek 11. prosince pokračoval Národní konvent o Evropské unii. Ministerstvo pro místní rozvoj se aktivně účastnilo diskuze v rámci kulatého stolu s podtitulem „Kohezní politika v novém programovém období ...

12. prosince 2014: Ministerstvo pro místní rozvoj zvýšilo 11. prosince 2014 finanční alokaci výzvy č. 27 v oblasti intervence 3.4 Integrovaného operačního programu na mobilní prostředky záchrany z nepřístupných oblastí.

12. prosince 2014: Přes 78 tisíc nových pracovních míst, 5 600 projektů na podporu malých a středních podniků, 1 690 km rekonstruovaných silnic II. a III. třídy či více jak 600 moderních vozidel veřejné dopravy. To jsou jen některé ...

12. prosince 2014: Od Ministerstva průmyslu a obchodu dostalo MMR dopis s upozorněním na nutnost notifikace 26.září 2014. Na potřebu notifikace pak MMR písemně upozornilo Prahu již v únoru 2014 v rámci připomínkování návrhu PSP.

10. prosince 2014: Poslanecká sněmovna dnes na svém zasedání schválila návrh rozpočtu SFRB, který předložila ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

9. prosince 2014: Podpis 100. úvěrové smlouvy deset měsíců od spuštění příjmu žádostí o zvýhodněné úvěry z finančního nástroje JESSICA převýšil původní očekávání a celá alokace určená pro finanční nástroj, která činila více než 550 ...

9. prosince 2014: Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu pro obce Jihomoravského kraje, kde 15. 9. a 17. 9. 2014 byl vyhlášen stav nebezpečí z důvodů sesuvů půdy. Výzva je vyhlášena na předkládání žádostí o dotaci z dotačního ...

Zobrazuji články 11 až 20 z celkem 263
Předchozí 1 2 3 4 5 ... Následující
Stránka / 27

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven