Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2014 > Vyjádření ministryně Karly Šlechtové k ...

Vyjádření ministryně Karly Šlechtové k situaci kolem Pražských stavebních předpisů

12.12.2014: Od Ministerstva průmyslu a obchodu dostalo MMR dopis s upozorněním na nutnost notifikace 26.září 2014. Na potřebu notifikace pak MMR písemně upozornilo Prahu již v únoru 2014 v rámci připomínkování návrhu PSP.
Upozorňovali jsme i na další dva rozpory návrhu se stavebním zákonem. Praha povinnost notifikace nesplnila a dodnes neodstranila vytýkané chyby, na něž stále upozorňujeme již téměř rok. Hlavním městem vydané stavební předpisy jsou proto v rozporu se zákonem. Ministerstvo zaslalo v říjnu výzvu k nápravě, do 15.prosince 2014 běží šedesátidenní zákonná lhůta.
Po celou dobu poskytujeme Praze maximální součinnost, aby rozpory předpisů se zákonem byly odstraněny. Mohu potvrdit, že proběhly tři oficiální schůzky, ze kterých existují i zápisy a také mohu potvrdit, že se příští týden sejdu s pražskou primátorkou Adrianou Krnáčovou.

Pokud rozpor odstraněn nebude, nedává zákon o hlavním městě Praha ministerstvu jinou možnost než pozastavit účinnost Pražských stavebních předpisů, a to bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty k nápravě. Jedinou možností Prahy, jak se vyhnout pozastavení účinnosti, je okamžitě přijmout novelu předpisu, která by napravila vytýkané nedostatky a odstranila rozpory se zákonem.

Dále se k situaci budu vyjadřovat až po uplynutí lhůty k nápravě.