Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2014 > Vláda schválila kritéria pro vyhlašování ...

Vláda schválila kritéria pro vyhlašování výzev v programovém období 2014-2020 před schválením programů ze strany Evropské komise

13.11.2014: Vláda na svém včerejším jednání schválila podmínky pro vyhlášení výzev z programů spolufinancovaných z Evropských strukturálních a investičních fondů v programovém období 2014-2020 ještě před jejich schválením ze strany Evropské komise.
„Schválením podmínek pro vyhlašování výzev z programů nového programového období ještě před jejich schválením Evropskou komisí umožňuje zahájit čerpání z nových programů.  Jsme tak o další krok blíže k vypsání prvních výzev. Spuštění prvních výzev předpokládám v prvním čtvrtletí příštího roku,“ řekla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.
 
Mezi kritéria pro zahájení implementace patří například dokončená příprava relevantní legislativy na úrovni Evropské komise, splnění tematických a obecných předběžných podmínek věcně se vážících k podpoře intervencí v rámci vyhlašovaných výzev, příprava a vydání řídicí dokumentace programu i dokumentace pro žadatele a příjemce, ustavení monitorovacího výboru i platformy pro plánování výzev a projednání harmonogram výzev a další.