Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2014 > Úspěch politiky soudržnosti je především ...

Úspěch politiky soudržnosti je především v přípravě kvalitních projektů

14.11.2014: Konference „Evropské vize České republiky“, která se konala ve čtvrtek 13. listopadu v Lichtenštejnském paláci v Praze, zahájila Národní konvent o Evropské unii. Jeho cílem je řešit klíčové otázky vztahu České republiky a Evropské unie.
Konferenci zahájil předseda vlády Bohuslav Sobotka. V dopoledním panelu věnovaném kohezní politice vystoupila také Olga Letáčková, náměstkyně ministryně pro místní rozvoj, s příspěvkem o kohezní politice a její roli v rozvoji České republiky. Ve své prezentaci se zaměřila zejména na představení Dohody o partnerství, která je klíčovým dokumentem pro čerpání evropských fondů v letech 2014-2020. „Dohoda o partnerství je navázána na celoevropskou strategii Evropa 2020 a evropské fondy jsou jedním z klíčových nástrojů k dosažení cílů této strategie,“ uvedla Letáčková. Představila roli evropských fondů včetně jejich sociálního rozměru. „V čele s paní ministryní jsme vyjednali téměř 24 miliard euro a připravili jsme pravidla pro čerpání v novém programovém období. Úspěch politiky soudržnosti tak vidím především v přípravě kvalitních projektů,“ dodala náměstkyně.
 
Součástí konference byla mimo kohezní politiky také témata udržitelného hospodářského růstu a zaměstnanosti, srozumitelné a fungující EU a její postavení v globální ekonomice.
 
Konferenci „Evropské vize České republiky“ pořádá Úřad vlády ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v České republice a Ministerstvem pro místní rozvoj.
 
Na zahajovací konferenci v prosinci navážou diskuze odborníků u kulatých stolů, jedním z probíraných témat bude i kohezní politika.
 
 
Poznámka pro média:
Národní konvent o Evropské unii
Cílem projektu je řešit klíčové otázky vztahu České republiky a Evropské unie a aktivně se podílet na členství v tomto společenství. Národní konvent bude formulovat svá doporučení pro Vládu ČR a aktivně se tak podílet na vytváření české politiky v EU.
 
Činnost Národního konventu o EU zajišťuje Úřad vlády ČR ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR a dalšími resorty, zástupci státní správy, nestátními neziskovými organizacemi, sociálními partnery a partnery z akademické sféry.
http://www.narodnikonvent.eu