Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2014 > Stanovisko MMR k aktuální situaci kolem ...

Stanovisko MMR k aktuální situaci kolem Pražských stavebních předpisů

23.12.2014: MMR jasně specifikovalo zásadní rozpory nařízení č. 11/2014 Sb. hl. m. Prahy se zákonem. Dne 15.10.2014 Ministerstvo pro místní rozvoj vyzvalo hlavní město Prahu ke zjednání nápravy.
V souladu s § 108 zákona o hlavním městě Praze je lhůta k nápravě nezákonností 60 dnů od doručení výzvy. Dále MMR ve výzvě stanovilo, že do 7 kalendářních dnů od uplynutí lhůty ke zjednání nápravy má hl. m. Praha písemně MMR informovat, jakým způsobem byla náprava zjednána. Tato lhůta uplynula v pondělí 22.prosince 2014.
 
V pondělních večerních hodinách obdržela ministryně Karla Šlechtová vyjádření primátorky hl. m. Prahy Adriany Krnáčové, v němž stojí:
 
S ohledem na marné uplynutí lhůty uvedené ve výzvě k nápravě je HMP srozuměno s tím, že MMR nemá jinou možnost, než pozastavit účinnost PSP. Tento postup MMR (pozastavení účinnosti PSP) budeme samozřejmě respektovat coby oprávněný výkon dozorového oprávnění ústředního orgánu státní správy, který je v případě PSP plně odpovědný za způsob, jakým HMP vykonává přenesenou působnost.“ 
 
Ministerstvo pro místní rozvoj, jako v této věci nadřízený orgán, bude jednat a vydá rozhodnutí dle zákona o hl. m. Praze v přiměřené lhůtě.