Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2014 > SOS – Asociace a MMR k problematice ...

SOS – Asociace a MMR k problematice slevových portálů Zapakatel.cz a Bránaslev.cz

13.11.2014: Na Sdružení obrany spotřebitelů – Asociaci (SOS - Asociaci) i na Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) se za poslední dobu obrátilo mnoho spotřebitelů, kteří mají problémy s uplatněním voucherů od slevových portálů, mezi nimiž se objevují zejména portály Zapakatel.cz a Bránaslev.cz, které prodávaly vouchery především v oblasti služeb cestovního ruchu. Spotřebitelé si např. zakoupili na slevovém portálu voucher, který následně CK odmítla akceptovat nebo jej akceptovala a následně zrušila s odůvodněním, že nedostala včas zaplaceno atp.
MMR tímto sděluje všem obdobně poškozeným spotřebitelům, že není věcně příslušné k řešení konkrétních sporů spotřebitelů s provozovateli slevových portálů. MMR doporučuje, aby spotřebitelé při koupi zájezdů přes slevové portály byli obezřetní a konkrétní zájezd si prověřili u organizátora zájezdu, resp. přímo u cestovní kanceláře. MMR proto navrhuje všem poškozeným klientům obrátit se v těchto případech na SOS – Asociaci, SOS Asociace poskytne bezplatné poradenství takto poškozeným spotřebitelům.
SOS Asociace dále upozorňuje na úpravu obchodních podmínek daného slevového portálu, z nichž musí spotřebitel v případě problému vždy vycházet:

I. Slevový portál může sloužit pouze jako zprostředkovatel, na jehož stránkách spotřebitel uzavírá smlouvu přímo s podnikatelem, který konečnou službu poskytuje (cestovní kancelář). V takovém případě spotřebitel v podstatě vůbec do žádného právního vztahu s provozovatelem slevového portálu nevstupuje, protože práva a povinnosti v rámci sjednané smlouvy vznikají spotřebiteli přímo vůči CK. V případě neposkytnutí plnění z uzavřené smlouvy nebo poskytnutí nekvalitního plnění je tedy třeba, aby spotřebitel své nároky uplatňoval přímo u CK, s nímž má sjednanou smlouvu, kterou CK porušila. Nároky spotřebitele tak nelze uplatňovat vůči slevovému portálu. Cestovní kancelář však zase nemůže uplatnit vůči spotřebiteli jakoukoliv námitku směřující proti slevovému portálu.

II. Slevový portál neumožňuje uzavření smlouvy přímo s CK, ale spotřebiteli prodává tzv. voucher, který je třeba u CK teprve následně uplatnit pro uzavření dané smlouvy (například smlouvy o ubytování, smlouvy o zájezdu apod.). Z hlediska právní úpravy se domníváme, že vouchery ze slevových portálů, které si spotřebitel kupuje proto, aby je uplatnil u obchodníka, je třeba právně kvalifikovat jako poukázky dle ustanovení § 1939 a násl. nového Občanského zákoníku. S ohledem na to je třeba rozlišovat v případě voucherů dvě situace z hlediska jejich akceptace:

1.     Pokud CK voucher zakoupený u slevového portálu akceptuje, pak vzniká spotřebiteli přímé právo proti CK a spotřebitel se tak dostává do obdobného právního postavení jako v případě uzavření smlouvy přímo s obchodníkem. 
2.     Pokud obchodník voucher zakoupený u slevového portálu vůbec neakceptoval, pak spotřebiteli žádný nárok vůči obchodníkovi nevzniká. Spotřebitel by měl v takovém případě reklamovat zakoupený voucher u slevového portálu jako podstatné porušení smlouvy ze strany slevového portálu, neboť zakoupený voucher nemá vlastnosti poukázky, které měl podle smlouvy se slevovým portálem mít. 
 
MMR informuje, že ve vládním návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., byl projednán v prvním čtení Poslaneckou sněmovnou PČR, jsou vouchery – poukazy na zájezd zahrnuty do povinného pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře.