Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2014 > Průměrná délka pobytu turistů u nás se ...

Průměrná délka pobytu turistů u nás se opět zkrátila

11.11.2014: Dle údajů Českého statistického úřadu ze dne 6. listopadu přicestovalo v 1.-3. čtvrtletí do hromadných ubytovacích zařízení České republiky celkem 12,2 milionu tuzemských a zahraničních hostů a meziroční nárůst činil 0,6 %. Z významných kategorií hromadného ubytování byl vykázán relativně vysoký meziroční nárůst v kategorii: hotel 5* (o 5,9 %) a hotel 4* (o 4,1 %). Na opětovném úspěchu nejvyšší hotelové kategorie se jak absolutně, tak i co do meziročního nárůstu, v drtivé většině podíleli nerezidenti.
Z celkového počtu osob navštívilo v lednu - září hromadná ubytovací zařízení ČR 6,2 mil. zahraničních hostů, čímž došlo k meziročnímu nárůstu o téměř 3 %, a přes 6 mil. hostů z tuzemska, u kterých došlo naopak k poklesu o 1,7 %. Celkový počet přenocování zahraničních hostů činil 17,1 mil. (pokles o 0,4 %) a u rezidentů téměř 17,2 mil. nocí - pokles dokonce o 3,8 %. Průměrná doba pobytu se proto v tomto období meziročně zkrátila – a to na 2,75 přenocování u nerezidentů a 2,85 přenocování u rezidentů. 

Českou republiku navštívilo dle očekávání nejvíce zahraničních hostů z Německa: 1 149 752 osob (meziroční nárůst o 2,7 %). Jejich průměrná doba pobytu činila 3,1 přenocování. Druhé místo patřilo – jako již v posledních letech tradičně - hostům z Ruska (téměř 2,7 mil. osob), avšak s meziročním poklesem příjezdů o 9,3 %. V absolutní výši se jejich počet snížil o 56 tis. osob. Pravděpodobně se již i v českém incomingu začíná projevovat rusko-ukrajinská krize, nicméně průměrná doba pobytu se u občanů Ruské federace stále drží na 5,0 přenocováních. O třetí místo v počtu příjezdů soutěžili Slováci (372 tis. osob) s Poláky (371 tis. osob) při meziročním nárůstu 10 % u Slováků, resp. 7,4 % u polských občanů. Významný byl i podíl amerických (345 tis.), britských (292 tis.) a italských turistů (286 tis.). Tyto národnosti vykazují i významný meziroční nárůst. Za povšimnutí stojí i 22 % nárůst příjezdů z Číny, avšak průměrná délka pobytu hostů z Číny byla v porovnání s ostatními národnostmi o 1,1 dne kratší.

Dle výsledků šetření o příjezdovém cestovním ruchu činily průměrné výdaje zahraničního turisty (včetně turistů ubytovaných v soukromí) spojené s návštěvou České republiky 2 924,- Kč na osobu a den a oproti 1.-3. čtvrtletí předchozího roku se zvýšily o 223,- Kč. Z pohledu nejvýznamnějších národnostních skupin stojí za zmínku průměrné výdaje Japonců: 4 325,- Kč, Rusů: 4 157,- Kč a Číňanů: 3 184,- Kč (osoba/den).

V regionálním členění zahraniční hosté vedle Prahy (64 % všech příjezdů) preferovali také kraje Jihomoravský (6,7 %), Karlovarský (6,5 %) a Jihočeský (4,5 %). Nejvyšší nárůst oproti 1..-3.čtvrtletí 2013 byl však zaznamenán v kraji Plzeňském (9,8 %), který se však v absolutním počtu příjezdů nerezidentů umístil až na 6. místě. 
Naproti tomu rezidenti nejčastěji zavítali do Jihomoravského kraje (13,1 % všech příjezdů), Jihočeského kraje (11,5 %) a Královéhradeckého kraje (9,9 %), Jihomoravský kraj byl zároveň i regionem s nejvyšším meziročním nárůstem příjezdů (o 7 %).
 
Další informace jsou dostupné na webovém odkaze:
http://www.czso.cz/csu/csu.nsf/informace/ccru110714.docx