Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2014 > Padesát milionů pro cestovní ruch

Padesát milionů pro cestovní ruch

27.11.2014: Na Ministerstvu pro místní rozvoj (MMR) zasedalo ve středu 26. listopadu Kolegium cestovního ruchu, kterému předsedá ministryně pro místní rozvoj. Karla Šlechtová se nad důležitými tématy setkala se zástupci profesních organizací, státní správy a odborné veřejnosti.
 „Cestovní ruch vnímám jako naprosto klíčový jak pro naši zemi, tak její trh. To, jak se u nás cítí zahraniční turisté, logicky tvoří i náš obraz v zahraničí. Budu podporovat jak zahraniční cestovní ruch v ČR, tak cestovní ruch pro české občany na našem území,“ uvedla Karla Šlechtová.
 
Ministryně společně s první náměstkyní Klárou Dostálovou a ředitelkou odboru cestovního ruchu Martinou Pavláskovou seznámila účastníky s  prioritami agendy cestovního ruchu na MMR, aktuálním stavem projednávané legislativy k cestovnímu ruchu a možnostmi financování z evropských prostředků i státního rozpočtu.
 
V oblasti legislativy byli členové Kolegia informování o aktuálním průběhu projednávání novely zákona č. 159/1999 Sb., která je v současnosti projednávána podvýbory Poslanecké sněmovny parlamentu ČR.  MMR předkládá tuto novelu především z důvodů lepšího nastavení vyváženosti systému práv a povinností cestovních kanceláří, pojišťoven a státu a to především za účelem posílení ochrany spotřebitele. 
 
Řešila se také otázka zákona o podpoře cestovního ruchu s vazbou na financování. Po vzájemné diskuzi přítomní dospěli k závěru, že spolupráci nelze řešit legislativní normou, ale nastavením přirozené komunikace mezi jednotlivými aktéry a zajištěním rozvoje odvětví.  Ministryně Karla Šlechtová k otázce financování uvedla, že zajištění potřeb rozvoje cestovního ruchu navazující na propracované strategie bude kromě prostředků z evropských fondů hrazeno i z národních zdrojů prostřednictvím Národního programu podpory cestovního ruchu:  „V příštím roce je na implementaci Národního programu podpory cestovního ruchu alokováno zatím padesát milionů korun,“ uvedla ministryně.
 
Dalším důležitým tématem jednání byla provázanost regionální politiky a cestovního ruchu. Hlavním cílem je navázání partnerství  subjektů z řad destinačních společností, podnikatelů, krajů, měst a obcí, které povede k naplňování koncepcí a strategií ve vzájemné spolupráci národní a regionální úrovně. „Jde nám o rozvoj této oblasti, zlepšení provázanosti oblasti cestovního ruchu s regionálním rozvojem. I z tohoto důvodu jsem oblast cestovního ruchu zařadila do sekce regionálního rozvoje na MMR.“ dodala ministryně.
 
Od členů Kolegia zazněly podněty a připomínky vztahující se k různým bariérám rozvoje cestovního ruchu, tak jak je vnímají jednotliví zástupci profesních organizací i odborné veřejnosti.  Ministryně ocenila tyto podněty a konstatovala, že je potřeba se jimi dále zabývat, a to především v rámci pravidelných pracovních setkání členů Kolegia.  Příští jednání Kolegia je zatím stanoveno na začátek roku 2015. 

Mediální galerie