Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2014 > Obce mohou zvýšit bezpečnost dat ...

Obce mohou zvýšit bezpečnost dat – ministerstvo vyhlásilo výzvu

14.02.2014: Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu z Integrovaného operačního programu - Konsolidace IT a nové služby v rámci technologických center obcí. Obce tak mohou posílit bezpečnost dat, elektronizovat procesy a digitalizovat data za účelem sdílení rychlé a efektivní práce. K dispozici je celkem 250 milionů korun.
„Úřad bude s jednotným IT prostředím schopen rychle i účelně využívat státem připravené registry a systémy. Výhodou eGovernmentu pro občany je zkrácení doby čekání na úřadech, úspora času při získávání informací, elektronické vyplňování žádostí a formulářů, čímž se postupně omezí nutnost chození na úřady. Časová a ekonomická úspora je i na straně úřadu, který se stane efektivnějším a transparentnějším,“ řekla náměstkyně MMR ČR pro evropské programy Klára Dostálová.
 
Výzva navazuje na projekty technologických center, díky nimž řada obcí zavedla v minulých letech elektronickou spisovou službu, digitalizaci dat nebo datové sklady. Aktuálně se mohou obce soustředit na další modernizaci stávající úrovně ICT. Výzva podporuje nový rozvoj služeb technologických center, nákup a instalaci bezpečnostních prvků, konsolidaci hardware serverů se softwarovými aplikacemi a elektronizaci procesů a dat.
 
Projektové žádosti budou přijímány do 30. června 2014, přičemž každý zájemce může podat pouze jeden projekt ve výši způsobilých výdajů od jednoho do šesti milionů korun.
 
Podrobné informace k výzvě jsou k dispozici v tomto odkazu.