Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2014 > Národní konvent: Zaměřeno na evropské fondy

Národní konvent: Zaměřeno na evropské fondy

12.12.2014: V Praze ve čtvrtek 11. prosince pokračoval Národní konvent o Evropské unii. Ministerstvo pro místní rozvoj se aktivně účastnilo diskuze v rámci kulatého stolu s podtitulem „Kohezní politika v novém programovém období – zkušenosti a výzvy“. Mezi čtyři základní diskutované oblasti patřilo i téma konkrétních přínosů kohezní politiky pro Českou republiku a problematika snížení administrativní zátěže pro konečné příjemce dotací.
„Diskuse účastníků kulatého stolu byla opravdu zajímavá a dotkla se mnoha oblastí kohezní politiky. Překryv obou období – dokončování tohoto končícího a start nového – je náročným procesem, kterému se věnujeme s mimořádnou intenzitou. Vážíme si proto všech názorů a podnětů, které nám jako koordinátorům kohezní politiky mohou pomoci připravit dobré prostředí pro čerpání,“ řekla Olga Letáčková, náměstkyně ministryně pro místní rozvoj,
 
Ministerstvo pro místní rozvoj, jakožto Národní orgán pro koordinaci se ve spolupráci s partnery soustředí na dopracování programů v novém období 2014-2020 a na jejich vyjednání s Evropskou komisí. První výzvy jsou očekávány v průběhu prvního čtvrtletí příštího roku.
 
Kulatý stůl věnovaný tématu kohezní politiky pořádá Úřad vlády ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v České republice a Ministerstvem pro místní rozvoj.