Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2014 > Náměstkyně ministryně Karly Šlechtové: V ...

Náměstkyně ministryně Karly Šlechtové: V čerpání nesmíme polevit!

12.11.2014: Ve Slovanském domě v Praze se dnes sešli členové Řídícího a koordinačního výboru v čele s Olgou Letáčkovou, náměstkyní ministryně pro místní rozvoj. Hlavním projednávaným bodem byl stav čerpání prostředků z fondů EU v končícím programovém období 2007-2013 a analýza přijatých opatření navržených Ministerstvem pro místní rozvoj vládě v březnu tohoto roku.
„Cílem našeho společného úsilí je efektivně dočerpat prostředky fondů EU v současném programovém období, byť už nyní je jasné, že ne všechny prostředky stihneme využít. Z aktuálních analýz nicméně vyplývá, že přijatá opatření zafungovala a začínají se projevovat na zrychlení čerpání. V tomto úsilí ale nesmíme polevit, což je naše hlavní výzva k řídícím orgánům jednotlivých programů,“ řekla Olga Letáčková, náměstkyně ministryně pro Národní orgán pro koordinaci.
 
Na Řídícím a koordinačním výboru byl podrobně prezentován aktuální stav čerpání prostředků fondů EU v programovém období 2007–2013. Pozornost byla věnována zejména posunu v čerpání a realizaci operačních programů od března 2014, kdy byla zpracována a Vládou ČR schválena podrobná analýza čerpání vč. opatření k eliminaci rizik.
 
Pozornost byla věnována také oblasti administrativní kapacity implementační struktury fondů EU a nastavení kritérií pro vyhlášení výzev v programovém období 2014–2020 před schválením programů ze strany Evropské komise.