Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2014 > Ministryně Šlechtová: Úkol od premiéra ...

Ministryně Šlechtová: Úkol od premiéra jsem splnila

13.11.2014: Vláda na svém včerejším jednání projednala zprávu Ministerstva pro místní rozvoj – Národního orgánu pro koordinaci o aktuálním stavu čerpání z fondů EU. Ministryně tak splnila úkol, který při svém nástupu dostala od premiéra Sobotky.
 „Ohrožená částka za rok 2014 byla v únoru tohoto roku vyčíslena na 21,6 miliard korun. Z aktuálních analýz Ministerstva pro místní rozvoj vyplývá, že v případě některých operačních programů již byla rizika související s nevyčerpáním prostředků snížena. Samy řídicí orgány uvádějí, že nedočerpáním je v roce 2014 ohroženo 19,5 miliard korun,“ řekla ministryně Karla Šlechtová. Odhady ministerstva jako koordinačního orgánu jsou o několik jednotek miliard opatrnější,“ dodala ministryně.

I přes pozitivní posun v posledních několika měsících se totiž stále jedná o předběžné odhady řídicích orgánů, které jsou podmíněny různými kroky. Ministerstvo pro místní rozvoj ve svých odhadech pracuje i s dalšími rizikovými oblastmi. V případě, že by se tato rizika naplnila, ministerstvo odhaduje, že by výše nevyčerpaných prostředků mohla dosáhnout až 23,1 miliard korun. V případě, že se bude nadále dařit plnit všechna nastavená opatření, může dojít k dalšímu snížení této částky.

„Do konce roku 2014 nezbývá mnoho času, nicméně Ministerstvo pro místní rozvoj vidí možnost ještě učinit kroky ze strany řídicích orgánů, které mohou vést ke snížení nevyčerpané částky. Na začátku příštího roku plánujeme revizi stanovených opatření s cílem efektivně dočerpat maximum prostředků evropských fondů v programovém období 2007–2013. Predikce ministerstev mluví o pěti miliardách korun, které se nepodaří vyčerpat v příštím roce, zde ale musím upozornit, že odhady Ministerstva pro místní rozvoj jsou opět o něco pesimističtější a budeme vyvíjet maximální úsilí v koordinaci efektivního dočerpání jednotlivých operačních programů,“ doplnila ministryně Karla Šlechtová.

Připojené soubory