Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2014 > Ministryně Šlechtová: Evropa potřebuje ...

Ministryně Šlechtová: Evropa potřebuje posílit investice

02.12.2014: Evropská komise představila v minulém týdnu novou iniciativu. Investiční plán pro Evropu má za cíl zatraktivnit EU pro investice a oživit tak stagnující hospodářství. Z pohledu ministryně pro místní rozvoj však nelze přehlížet souvislost s kohezní politikou a evropskými fondy.
„Otevření diskuse na toto téma jednoznačně vítám a těším se, že hlas České republiky bude znít jednotně, aktivně a připraveně. To je jeden z důvodů, proč můj resort věnuje této agendě mimořádnou péči. Není to však důvod jediný – tím zásadním je přímá souvislost s využitím evropských fondů. A tady je na místě určitá obezřetnost. Opatření investičního plánu by měla být vůči kohezní politice doplňková a nikoliv konkurenční,“ řekla Karla Šlechtová.
 
Představení Investičního plánu přichází se startem nového programového období 2014–2020 a zároveň v době, kdy se uzavírá programové období 2007–2013. Ministryně Šlechtová by proto ráda otevřela širší diskusi o využití stávajících prostředků fondů EU na podporu cílů Investičního plánu, která nabízí velkou příležitost pro reálné dočerpání a využití celého objemu prostředků rezervovaných pro programové období 2007–2013. „To vidím jako primární investiční stimul. A bez jakýchkoliv prostředků „navíc“ – ty peníze tady jsou,“ uvedla.
 
Z hlediska českých zájmů je nyní důležité se intenzivně zaměřit na pokračování jednání o možnosti prodloužení doby, během níž by mohly členské státy dočerpat prostředky přidělené na období 2007–2013. Ty jsou v tuto chvíli k dispozici do konce roku 2015. Požadavek na prodloužení uznatelnosti výdajů do roku 2016 vzneslo několik členských států během jednání Rady pro obecné záležitosti před dvěma týdny v Bruselu.