Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2014 > Ministryně Karla Šlechtová: Zastavuji ...

Ministryně Karla Šlechtová: Zastavuji projekt, který dubluje jiné činnosti MMR a nemá hmatatelné výsledky

15.12.2014: Po podrobné analýze nastavení projektu ale zejména očekávaných a dosud dosažených výstupů rozhodla v pondělí 15. prosince ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová, že MMR ukončí projekt financovaný z Operačního programu Technická pomoc na podporu týmu expertů, kteří se měli podílet na vyjednávání Dohody o partnerství a vytváření metodických materiálů např. v oblasti zjednodušování administrativních postupů. O vzniku projektu bylo rozhodnuto v květnu roku 2014.
Expertní tým měl za cíl spolupracovat na komunikaci strategických cílů a záměrů Ministerstva pro místní rozvoj pro programové období 2014 – 2020 a zároveň připravit materiály pro zajištění věcného hodnocení daného programového období. Aktivity projektu měl realizovat sedmičlenný tým expertů. K 30. listopadu letošního roku stál něco přes 2 miliony korun. Reálné výstupy ale podle ministryně pro místní rozvoj neměl. 
 
„Nemohu komentovat původní záměr, s nímž předchozí vedení resortu k projektu přistoupilo, nicméně z mého pohledu se jedná o projekt, který dubluje činnosti MMR. Zejména v oblasti koordinace evropských fondů. Jsem velmi překvapena, že vůbec takovýto projekt mohl vzniknout a dokonce být prosazen, ač duplicita činností byla zřejmá již od původního záměru žádosti o dotaci. Na již vyplacené prostředky z toho projektu budu nucena najít jiné zdroje v rámci schváleného rozpočtu MMR. Po důkladné analýze a projednání s odpovědnými pracovníky MMR jsem rozhodla o zrušení tohoto projektu,“ uvedla ministryně Karla Šlechtová.