Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2014 > Ministři diskutovali o Společné ...

Ministři diskutovali o Společné strategii územního rozvoje zemí V4+2

18.04.2014: Neformální jednání ministrů zodpovědných za územní plánování a regionální politiku zemí – České republiky, Slovenska, Maďarska, Polska, Bulharska a Rumunska proběhlo ve středu 16. dubna v Budapešti. Diskutována byla Společná strategie územního rozvoje států V4+2, jejímž koordinátorem byla Česká republika, hlavním zpracovatelem pak Ústav územního rozvoje v Brně (www.uur.cz). Jednání se účastnil náměstek ministryně pro místní rozvoj Petr Smrček, který má problematiku v gesci.
„Iniciátorem spolupráce na společném dokumentu, která trvá již od roku 2008, byla Česká republika, konkrétně Ministerstvo pro místní rozvoj. Považuji to za významný přínos jak pro přípravu národních dokumentů územního rozvoje, tak i pro kohezní politiku. Rád bych v této souvislosti poděkoval všem, kteří se na přípravě Společné strategii územního rozvoje států V4+2 podíleli. Oceňuji i koordinační úlohu Ústavu územního rozvoje a věřím v další úspěšnou spolupráci,“ řekl náměstek Smrček. 

V rámci jednání byly slavnostně podepsány závěry, v nichž se mj. uvádí, že ministři oceňují výsledky, kterých bylo dosaženo v průběhu spolupráce zemí V4+2 a úsilí vynaložené při formulování Společné strategie územního rozvoje zemí V4+2. Ministři pokládají za účelné využívat výsledky, kterých bylo dosaženo i v rámci nového programovacího období 2014-2020 a považují za účelné posílit a prohloubit spolupráci, týkající se příhraničních oblastí se zvláštním přihlédnutím tam, kde společnou hranici sdílejí tři země.

Společná strategie územního rozvoje států V4+2 je zaměřena na koordinaci řešení problémů společného územního rozvoje, na podporu územní soudržnosti v Evropě a na implementaci Územní agendy EU 2020. Jejím hlavním přínosem je řešení a odstranění některých nenávazností v rámci rozvojových os a dopravních sítí. Nově byly řešeny rozvojové záměry technické infrastruktury a identifikovány bariéry územního rozvoje mezi jednotlivými státy, ale i uvnitř jejich území. Ty představují nejvýraznější překážky pro uvažované rozvojové záměry dopravní a technické infrastruktury, které se týkají států V4+2.

Cílem Společné strategie územního rozvoje států V4+2 je zejména přispět ke koordinaci a aktualizaci národních dokumentů územního rozvoje a rozvoje dopravních sítí a sítí technické infrastruktury. Dále pak podporovat územní soudržnost v Evropě a napomáhat koordinaci různých odvětvových politik, které mají vliv na územní rozvoj. V neposlední řadě pak poskytovat státům V4+2 argumenty a podporu při diskusích na úrovni EU o otázkách politiky územního rozvoje, politiky soudržnosti a dopravní a energetické politiky.