Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2014 > Ministerstvo pro místní rozvoj má s ...

Ministerstvo pro místní rozvoj má s definitivní platností povinnost vrátit do státního rozpočtu přes 3 miliony korun za udělování záštit v roce 2012

17.12.2014: „Další z mnoha věcí, které jsem zdědila a se kterými se musím nějakým způsobem poprat. Chci o problémech na rozdíl od svých předchůdců mluvit nahlas,“ komentuje záležitost kolem udělování záštit v roce 2012 ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.
Co se stalo?
Správce daně při daňové kontrole zjistil, že MMR v roce 2012 poskytovalo tzv. záštitu ministra akcím organizovaným soukromými subjekty po celém území České republiky.
MMR u pořadatelů jednotlivých akcí objednávalo blíže nespecifikované služby spojené s přípravami akce, případně podíl na zajištění průběhu nebo organizace akce, či podíl na nákladech akce. MMR však za vynaložené peněžní prostředky neobdrželo žádné plnění a uvedené služby nebyly vynaloženy na jeho činnost a zároveň se ani nejednalo o dotaci rozdělovanou na  základě některého, ministerstvem vyhlášeného, dotačního programu. Prostředky byly vynaloženy ve prospěch občanských sdružení, obcí, obchodních společností, obecně prospěšných společností, fyzických osob atd.
 
Ministerstvo pro místní rozvoj se proti sankci v minulosti odvolalo
Ale neuspělo. Odvolací orgán dospěl k závěru, že výdejem peněžních prostředků státního rozpočtu na úhradu faktur dodavatelům na tzv. záštitu ministra porušilo MMR právní předpisy, které mu ukládají, jak má hospodařit s prostředky státního rozpočtu, zejména ustanovení § 45 odst. 1 zákona o rozpočtových pravidlech, neboť tento výdej nesouvisel s činnostmi vymezenými ve zřizovací listině nebo v zákoně, kterým bylo zřízeno, čímž došlo k neoprávněnému použití prostředků státního rozpočtu, a tím k porušení rozpočtové kázně ve výši 3 224 000,- Kč.