Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2014 > Ministerstvo přijalo 19 projektů na ...

Ministerstvo přijalo 19 projektů na obnovu kulturních památek a rozdělí přes 600 milionů

03.07.2014: Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví je poslední výzvou. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo 25. dubna 2014 výzvu pro podávání žádostí o finanční podporu kulturního dědictví v Integrovaném operačním programu. Jejím cílem je vzorová obnova kulturních památek, jejich využití a prezentace veřejnosti. Do ukončení příjmu žádostí 30. června zaevidovali pracovníci Centra pro regionální rozvoj ČR celkem 19 projektových žádostí. Podpořeny budou projekty ve finanční výši 621 milionů korun.
„Při kontrolách a hodnocení žádostí budeme postupovat v souladu s příručkou pro žadatele a příjemce, která mimo jiné uvádí, že žádosti budou hodnoceny průběžně po dobu trvání výzvy. Projektové žádosti splňující všechny náležitosti a bodový limit budou proto doporučovány k podpoře v pořadí, ve kterém byly přijaty,“ řekl Rostislav Mazal z odboru řízení operačních programů.
 
„Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví je poslední výzvou v této oblasti. Měla by přispět k úspěšnému vyčerpání maxima prostředků z Integrovaného operačního programu do konce roku 2015,“ řekla ministryně pro místní rozvoj Věra Jourová.
 
Seznam žádostí o podporu v pořadí podle data a času přijetí

Název projektu Název žadatele Datum přijetí Čas přijetí
Barokní Velehrad Římskokatolická farnost Velehrad 27. 6. 2014 11:05
Kostel Narození Panny Marie v Želivě - středisko pro duchovní a kulturní obnovu regionu Kanonie premonstrátů v Želivě 27. 6. 2014 12:50
Příbram - Svatá Hora - vzorová obnova poutního areálu Římskokatolická farnost u kostela Nanebevzetí Panny Marie Příbram - Svatá Hora 27. 6. 2014 14:00
Centrum Třeboňského rybníkářského dědictví v domě Štěpánka Netolického Město Třeboň 30. 6. 2014 8:25
Metodické, památkové a historické centrum Hrad Loket Hrad LOKET o.p.s. 30. 6. 2014 8:55
Záchrana národní kulturní památky Starý pivovar č. p. 2/I v Jindřichově Hradci Nadační fond RBB Invest 30. 6. 2014 10:19
NKP Špilberk - lapidárium a centrum restaurátorských činností Statutární město Brno 30. 6. 2014 10:46
Lednické katakomby a Maurská vodárna Národní památkový ústav 30. 6. 2014 11:05
Zpřístupnění valů a obnova zámecké zdi zámku Slavkov u Brna Město Slavkov u Brna 30. 6. 2014 11:14
Wieserův dům - Terezín Město Terezín 30. 6. 2014 11:20
ZÁMEK TÝNEC, národní kulturní památka Zámek Týnec o.s. 30. 6. 2014 11:55
Obnova baziliky sv. Václava Kolegiátní kapitula sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi 30. 6. 2014 12:21
Nový Dvůr - vzorová obnova a využití památkového objektu zapsaného na seznamu UNESCO Místní akční skupina Břeclavsko 30. 6. 2014 12:30
Dačického dům v Kutné Hoře. Vzdělávací a prezentační centrum kulturního dědictví UNESCO. Město Kutná Hora 30. 6. 2014 12:39
OBNOVA NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKY KOSTEL SV. JAKUBA VĚTŠÍHO V JIHLAVĚ Královská kanonie premonstrátů na Strahově 30. 6. 2014 12:50
Revitalizace židovských památek v České republice - II. Etapa Federace židovských obcí v České republice 30. 6. 2014 13:35
Schola naturalis II - renesance ferme ornée Národní památkový ústav 30. 6. 2014 13:37
Obnova kulturní krajiny Národního hřebčína Kladruby nad Labem Národní hřebčín Kladruby n. Labem 30. 6. 2014 13:40
Nový život pro Ploštinu obec Drnovice 30. 6. 2014 13:44