Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2014 > MMR pomůže s bydlením seniorů

MMR pomůže s bydlením seniorů

24.11.2014: Ministerstvo pro místní rozvoj zahajuje financování komunitního bydlení pro seniory, které nelze financovat z evropských fondů. Pro rok 2015 opět vyhlásí v rámci Programu podpora bydlení podprogramy na principu nevratných investičních dotací. Bude se jednat o Podporu výstavby podporovaných bytů, Podporu výstavby technické infrastruktury, Podporu regenerace panelových sídlišť a Podporu oprav olověných rozvodů vody.

V případě Podpory výstavby podporovaných bytů se jedná o 3 dotační tituly:
  • Podpora výstavby pečovatelských bytů
  • Podpora výstavby vstupních bytů
  • Podpora výstavby Komunitních domů seniorů (nově navrhovaný titul)

Celková alokace by měla dosáhnout až 550 mil. Kč s tím, že na výstavbu Komunitních domů seniorů se počítá se 120 mil. Kč. Cílem výstavby Komunitních domů seniorů je zajištění sociálního nájemního bydlení pro osoby z cílové skupiny tak, aby došlo k uchování a prodloužení jejich soběstačnosti a nezávislosti, a současně aby byl umožněn komunitní způsob života na principu sousedské výpomoci. Důraz je kladen ne mezilidské vztahy a zachování osobní nezávislosti každého jedince. K naplnění tohoto cíle budou sloužit sdílené prostory, jako např. společné klubovny, dílny, místa pro střetávání apod,“ dodává k nově navrhovanému dotačnímu titulu první náměstkyně ministryně Klára Dostálová.

S výjimkou dotačního titulu Podpora výstavby Komunitních domů seniorů lze vyhlášení podprogramů formou výzvy očekávat v prosinci 2014. Komunitní domy seniorů musí ještě projít schvalovacím procesem na Ministerstvu financí, jehož výsledek bude však známý také až v prosinci. Žadatelům bude umožněno připravit své projekty ve standardní lhůtě, tak jako tomu bylo v letech předchozích.