Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2014 > MINISTRYNĚ ŠLECHTOVÁ V BRUSELU: Chceme ...

MINISTRYNĚ ŠLECHTOVÁ V BRUSELU: Chceme bojovat za posunutí způsobilosti výdajů o rok

19.11.2014: Ministryně Karla Šlechtová se účastní jednání Rady pro obecné záležitosti (GAC) v Bruselu. Právě probíhá debata o závěrech Rady k tzv. 6. Kohezní zprávě, která hodnotí situaci v EU 28, pokud jde o ekonomický vývoj a překonávání rozdílů mezi regiony.
 „Česká republika se ztotožňuje se závěry Rady, jak jsou nyní navrženy. Je potřeba mobilizovat veškeré kapacity k využití prostředků kohezní politiky, abychom podpořili investice do ekonomiky,“ uvedla Karla Šlechtová.

Ve svém vystoupení  ministryně pro místní rozvoj otevřela i otázku prodloužení uznatelnosti výdajů o jeden rok, tj. do konce roku 2016.

„Posun způsobilosti výdajů za horizont roku 2015 by nám umožnil dofinancovat projekty, které se do konce roku 2015 nestihnou dokončit a ušetřit nám tak peníze státního rozpočtu, které bychom jinak na dokončení museli vynaložit,“ doplnila ministryně Šlechtová.