Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2014 > Evropské dotace podpoří Svatou Horu v ...

Evropské dotace podpoří Svatou Horu v Příbrami

12.11.2014: Na Ministerstvu pro místní rozvoj dostala zelenou rekonstrukce a oživení národní kulturní památky Svatá Hora v Příbrami. Na realizaci projektu Příbram – Svatá Hora budou využity prostředky z Integrovaného operačního programu ve výši 162,5 milionu korun.
Hlavním záměrem projektu je stavební a restaurátorská obnova a revitalizace národní kulturní památky Svatá Hora v Příbrami a její nové využití prostřednictvím rozšířených a nově vzniklých kulturních a vzdělávacích služeb. „Projekt bude sloužit jako modelový projekt obnovy a využití památek. Použité přístupy a postupy budou aplikovatelné u památek obdobného charakteru po celé České republice,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.
 
Nově rekonstruované prostory poslouží duchovní činnosti a stálé výstavní expozici. Budou uzpůsobeny pro pořádání krátkodobých tematicky zaměřených expozic a výstav. Dále najdou využití jako místo pořádání kulturních akcí pro široké spektrum návštěvníků i pro vzdělávací akce pro žáky základních a středních škol. Vznikne badatelské centrum zaměřené na barokní kulturu s hudebním archivem. Celkové výdaje na projekt jsou plánovány ve výši 191,1 milionu korun, z toho 162,5 milionu přispějí strukturální fondy a 28,7 milionu státní rozpočet.
 
Svatá Hora je jedno z nejstarších mariánských poutních míst v Čechách. Tvoří nezaměnitelnou siluetu nad městem Příbramí. Rozsáhlý raně barokní areál je pokladnicí umění a nabízí vzácná a zajímavá umělecká díla mnoha malířů, sochařů, štukatérů i dovedných řemeslníků. Počátky Svaté Hory se datují k roku 1260. První lékařsky doložený zázrak se na Svaté Hoře stal roku 1632 a znamenal počátek poutního ruchu. Milostná soška Panny Marie Svatohorské se nachází v hlavním stříbrném oltáři v basilice. Pochází údajně od Arnošta z Pardubic, prvního pražského arcibiskupa. Soška je oblékána do různých šatiček podle liturgického období, které jsou darem poutníků a ctitelů Panny Marie Svatohorské. Šatů je více než sto, jedny darovala také Marie Terezie. Roku 1732 byla milostná soška slavnostně korunována, čímž byl zdůrazněn význam Svaté Hory. Roku 1905 získala Svatá Hora titul basilica minor neboli bazilika menší, jako první v tehdejším Rakousko-Uhersku. V roce 2005 zde byla národní pouť u příležitosti 100. výročí povýšení na baziliku minor a bazilika získala nový liturgický prostor od akademického sochaře Otmara Olivy, který také pracoval pro papeže Jana Pavla II. v Sixtinské kapli.