Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2014 > Evropská komise schválila více než ...

Evropská komise schválila více než miliardu na modernizaci hasičské techniky

28.08.2014: Evropská komise schválila projekt „Připravenost Hasičského záchranného sboru České republiky k řešení povodní“, který je spolufinancovaný z EU, konkrétně z Integrovaného operačního programu (IOP). Umožní Hasičskému záchrannému sboru ČR efektivněji zasahovat na místech mimořádných událostí a může přispět ke zvýšení počtu zachráněných životů a k efektivnější ochraně majetku. Celkový rozpočet projektu je přes 1,4 mld. korun, spolufinancování z IOP bude ve výši 85 % způsobilých výdajů, 15 % způsobilých nákladů bude hrazeno ze státního rozpočtu.
„Největší investice bude spočívat v pořízení moderní techniky a technologií pro záchranné a likvidační práce. Jedná se například o velitelské automobily, nosiče kontejnerů a kontejnery, velkokapacitní čerpadla a mobilní čerpací stanice, plavidla, vyprošťovací a terénní automobily. Bude pořízena i základna pro dislokaci speciálních sil hasičského záchranného sboru, sklad prostředků humanitární pomoci obyvatelstvu či polygon pro zkoušky jízdy požární techniky v klidné vodě,“ přiblížil David Sventek, ředitel odboru řízení operačních programů Ministerstva pro místní rozvoj.
 
Realizátorem projektu je Ministerstvo vnitra-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky. Posláním hasičského záchranného sboru je záchrana životů osob, zvířat, majetku a ochrana životního prostředí. Toto poslání je i cílem rozsáhlého projektu, který má pomoci hasičům při řešení všech typů povodní a dalších mimořádných událostí, aby byla občanům všech regionů České republiky garantována stejná kvalita a časová dostupnost záchranných a likvidačních prací.