Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2014 > Evropská komise schválila českou Dohodu ...

Evropská komise schválila českou Dohodu o partnerství, máme zelenou

27.08.2014: Dohoda o partnerství pro programové období 2014–2020 České republiky byla včera 26. srpna v odpoledních hodinách schválena Evropskou komisí. Dokument nastavuje základní parametry pro využívání podpory z Evropských strukturálních a investičních fondů v příštích deseti letech a Česká republika bude moci čerpat téměř 24 mld. euro.
„Přijetí dokumentu v podobě navržené Českou republikou završuje více než tříleté vyjednávání, do kterého bylo zapojené široké spektrum partnerů. Dohoda jasně definuje hlavní oblasti rozvoje ČR, které budou podporovány z evropských fondů, a nastavuje základní pravidla pro fungování celého systému. Děkuji všem partnerům, kteří odvedli veliký kus práce,“ komentovala tento významný krok ministryně Věra Jourová.
 
Se schválením Dohody o partnerství také úzce souvisí další vyjednávání jednotlivých operačních programů. Ty byly vládou schváleny na začátku července a poté odeslány do Bruselu k formálnímu vyjednávání. I přes intenzivní neformální jednání k programům zůstávají otevřené některé body, kterým se bude potřeba detailněji věnovat.
 
Děkuji všem partnerům v České republice i v Evropské komisi, kteří se podíleli na úspěšném vyjednávání a profesionální přípravě Dohody o partnerství. Nyní budou všichni soustředit své síly na probíhající vyjednávání jednotlivých programů. První výzvy pro čerpání finančních prostředků z fondů EU v novém programovém období lze očekávat na začátku příštího roku,“ řekl Daniel Braun, první náměstek ministryně pro místní rozvoj.
 
Na podzim tohoto roku plánuje Ministerstvo pro místní rozvoj představení schválené dohody a nového programového období 2014–2020 v regionech. Na přelomu října a listopadu se v Praze a dalších sedmi krajských městech uskuteční série konferencí pod názvem „Evropské fondy 2014–2020:Jednoduše pro lidi“. Cílem konferencí je představit možnosti nového programového období a upozornit na hlavní změny oproti současnému programovému období 2007-2013. Součástí konference bude také blok novinek z oblasti veřejných zakázek.

I přesto, že nastavení programového období 2014–2020 má již jasné obrysy, stále je možnost čerpat poslední dotace v programovém období 2007–2013. Aktuální přehled výzev je dostupný zde: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Jak-na-projekt/Prehled-otevrenych-vyzev. Čerpání v programovém obdob 2007–2013 bude probíhat až do 31. 12. 2015.