Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2014 > Evropská komise jednala v Praze o ...

Evropská komise jednala v Praze o programu Technická pomoc

05.12.2014: Dne 4. prosince 2014 se v Praze konalo 14. zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu Technická pomoc za účasti představitelů Evropské komise. Program pravidelného jednání přinesl informace o realizaci programu v končícím programovém období 2007–2013 i stavu přípravy nového programu.
Operační program Technická pomoc je prioritně zaměřen na zajištění fungování a koordinaci systému evropských fondů v České republice. Členové monitorovacího výboru a přítomní hosté se seznámili se stavem čerpání prostředků stávajícího operačního programu, výsledky evaluací a přípravou nového programu pro období 2014–2020. Dále byly představeny realizované projekty, přičemž členy komise v následné diskuzi zajímala především problematika jednotného monitorovacího systému MS2014+ a aktivity v oblasti publicity fondů EU.
 
Zástupci Ministerstva pro místní rozvoj představili aktuálně realizované komunikační aktivity a kampaně, včetně právě úspěšně probíhající série regionálních konferencí Evropské fondy 2014–2020: Jednoduše pro lidi, která prezentuje možnosti nového programového období 2014–2020 v České republice. Komise ocenila přehlednou infografiku i krátké video představující Aplikaci MS2014+, pomocí které bude probíhat kompletní proces podání žádosti o podporu na projekt, následné hodnocení žádosti i správa projektů.

Mediální galerie