Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2014 > Dobrá zpráva pro Jihomoravský kraj: MMR ...

Dobrá zpráva pro Jihomoravský kraj: MMR vyhlásilo výzvu pro obnovu obecního a krajského majetku po živelních pohromách

08.12.2014: Ministerstvo pro místní rozvoj dnes vyhlásilo výzvu pro obce Jihomoravského kraje, kde 15. 9. a 17. 9. 2014 byl vyhlášen stav nebezpečí z důvodů sesuvů půdy. Výzva platí od 8. 12. 2014 a žádosti lze podávat až do 23. ledna 2015.
Výzva je vyhlášena na předkládání žádostí o dotaci z dotačního titulu č. 1. podprogramu „Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2014“. „Podpora je určena na obnovu obecního a krajského majetku a je poskytována pro řešení následků živelní pohromy na území krajů a obcí, pro něž byl vyhlášen krizový stav. Pro kraje je podpora poskytována až do výše 85% uznatelných nákladů, pro obce až do 90% uznatelných nákladů na akci,“ upřesnila ministryně Karla Šlechtová.


Žádosti o dotaci lze podávat podle Zásad podprogramu pro poskytování dotací na obnovu majetku postiženého živelní pohromou v roce 2014. Zásady pro žadatele a ostatní související informace a dokumenty budou k dispozici zde.