2013

 
 
Zobrazuji články 81 až 88 z celkem 88

5. března 2013: Včera v odpoledních hodinách podepsal ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský a ministr pro cestovní ruch a řemesla Marockého království Lahcen Hahddad „Dohodu o vzájemné spolupráci v oblasti cestovního ruchu“.

5. března 2013: Vyhlašovatelé soutěže slavnostně podepsali podmínky a vyhlásili devatenáctý ročník soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova

26. února 2013: MMR vydalo Měsíční monitorovací zprávu o průběhu čerpání SF/ FS a národních zdrojů v programovém období 2007–2013 za měsíc leden 2013.

28. ledna 2013: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR zodpovídá za celkem 5 programů přeshraniční spolupráce (s Polskou republikou, se Slovenskou republikou, s Rakouskem, se Svobodným státem Bavorsko a se Svobodným státem Sasko). K 31 ...

25. ledna 2013: MMR-NOK vydal v pořadí již 60. měsíční monitorovací zprávu o průběhu čerpání SF/ FS a národních zdrojů v programovém období 2007–2013 za měsíc prosinec 2012.

24. ledna 2013: Za leden až prosinec 2012 bylo poskytnuto celkem 74 745 úvěrů v celkovém objemu 145,48 mld. Kč, což znamená v porovnání se stejným obdobím roku 2011 jak nárůst počtu úvěrů o 2,8 % tak i objemu o 3,0 %.

22. ledna 2013: Role měst a obcí v budoucích operačních programech byla hlavním tématem dvoudenního česko-slovenského semináře „Role měst a obcí v programech Společného strategického rámce v období 2014-2020“, který uspořádalo ...

21. ledna 2013: MMR zveřejnilo nové statistiky o veřejných zakázkách a porovnalo je s rokem předchozím. Data ve statistikách jsou čerpány z informací uveřejněných zadavateli ve Věstníku veřejných zakázek. Týkají se tedy zakázek ...

Zobrazuji články 81 až 88 z celkem 88

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven