2013

 
 
Zobrazuji články 41 až 50 z celkem 88

8. července 2013: Uplynulé dva měsíce byly ve znamení hodnocení 273 přihlášených obcí ze všech krajů České republiky. Ta nejlepší obec z každého kraje, oceněná Zlatou stuhou, postupuje do celostátního kola, jehož vítěz získá titul ...

28. června 2013: Celostátní fotografická soutěž „Vyfoť projekt“, pořádaná Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, pokračuje i v letošním roce. Probíhat bude během prázdnin od 1. července do 31. srpna 2013.

25. června 2013: MMR vydalo Měsíční monitorovací zprávu o průběhu čerpání SF/ FS a národních zdrojů v programovém období 2007–2013 za měsíc květen 2013.

20. června 2013: Dnes se na Staroměstské radnici uskutečnila konference "Přínosy kohezní politiky", na které se sešli zástupci evropských institucí, národní implementační struktury, orgánů podílejících se na čerpání evropských dotací ...

19. června 2013: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo výzvy k podávání žádostí o dotace v rámci programu Podpora bydlení při živelní pohromě. Cílem podpory je zajištění dočasného náhradního ubytování, odstranění staveb ...

25. června 2013: Velitelské a nákladní vozy, evakuační autobusy, přepravní tahače, cisternové automobilové stříkačky, automobilové žebříky, nakladače, vyprošťovací kontejnery, dálkově řízený univerzální zemní stroj a velkokapacitní ...

14. června 2013: Včera, 13. června 2013, se poprvé sešla na svém jednání Rada pro fondy Společného strategického rámce („Rada pro fondy SSR“). Rada je nejvyšší nadresortní poradní orgán vlády v oblasti evropských fondů. Na jednání ...

13. června 2013: Ministerstvo pro místní rozvoj a České vysoké učení technické podepsaly Memorandum o vzájemném porozumění a spolupráci. Dnes byl představen první výsledek spolupráce, kterým je specifický program na výpočet ceny pro ...

12. června 2013: Vláda ČR dnes projednává několik materiálů předložených Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Jedná se o “Návrh Dohody o partnerství pro programové období 2014-2020“, „Pravidla řízení a koordinace Dohody o partnerství ...

10. června 2013: Základním nástrojem bytové politiky realizované MMR v rámci kompetencí daných zákonem je investiční podpora. Bytová politika na místní úrovni spadá do samostatné působnosti obcí. Naplnění obecně formulované ...

Zobrazuji články 41 až 50 z celkem 88

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven