2013

 
 
Zobrazuji články 11 až 20 z celkem 88

12. listopadu 2013: Jemné ladění na základě zkušeností z praxe. Tak lze shrnout technickou novelu zákona o zadávání veřejných zakázek, kterou vypracovalo a prosadilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

12. listopadu 2013: Poslední říjnový den byla mezi Státním fondem rozvoje bydlení a Komerční bankou, a.s. podepsána smlouva o Programu JESSICA. Komerční banka se tak stává Správcem fondu rozvoje měst a bude poskytovat nízkoúročené úvěry ...

7. listopadu 2013: Od 01.01.2014 nastane účinnost tzv. technické novely zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Tato novela je výsledkem široké diskuse mezi zadavateli, dodavateli a zástupci odborné veřejnosti v oblasti veřejných ...

5. listopadu 2013: Řídící orgán Integrovaného operačního programu (IOP) pilotně ověřuje realizaci finančního nástroje JESSICA. Jeho cílem je opakované využití prostředků ze strukturálních fondů EU k investicím do rozvoje měst v oblasti ...

16. října 2013: V Praze se dnes konal seminář o efektivní veřejné správě jako jedné z podmínek čerpání fondů EU v České republice. Akce, pořádaná ve spolupráci s Evropskou komisí, byla zaměřena na hodnocení splnění jedné z obecných ...

1. listopadu 2013: V Domě odborových svazů dnes pořádal Miroslav Kalous, náměstek ministra pro územní a bytovou politiku MMR ČR a Pavel Čáslava, náměstek ministra pro sociální a rodinnou politiku MPSV panelovou diskusi nad návrhovou ...

31. října 2013: Národní elektronický nástroj pro zadávání veřejných zakázek (NEN), realizovaný v rámci projektu Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ), bude dokončen k pozdějšímu datu, než bylo ...

24. října 2013: Za leden až září 2013 bylo poskytnuto celkem 69 016 úvěrů v celkovém objemu 129,5 mld. Kč, což znamená v porovnání se stejným obdobím roku 2012 nárůst počtu úvěrů (o 28 %) a současně nárůst objemu o 32 %.

23. října 2013: MMR ČR vydalo Měsíční monitorovací zprávu o průběhu čerpání SF/ FS a národních zdrojů v programovém období 2007–2013 za měsíc září 2013.

11. října 2013: Senát 10. října schválil podle předlohy MMR ČR a ve znění pozměňovacích návrhů senátorů tzv. zákonné opatření, které novelizuje zákon o veřejných zakázkách. Tato změna byla připravována již od jara letošního roku, ...

Zobrazuji články 11 až 20 z celkem 88

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven