Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2013 > Věda v praxi - spolupráce ve znamení lva

Věda v praxi - spolupráce ve znamení lva

13.06.2013: Ministerstvo pro místní rozvoj a České vysoké učení technické podepsaly Memorandum o vzájemném porozumění a spolupráci. Dnes byl představen první výsledek spolupráce, kterým je specifický program na výpočet ceny pro rekonstrukci bytových jader.

Spolupráci s ČVUT považujeme za vysoce přínosnou. Je zárukou odborného a kvalitního přístupu, který v praxi pomůže každému, kdo potřebuje zlepšit své bydlení a mít zároveň jistotu, přehled a kontrolu své investice“, hodnotí premiérový výsledek spolupráce vědy a praxe náměstek ministra pro územní a bytovou politiku, Ing. Miroslav Kalous.

ČVUT vyvíjí řadu let účinné nástroje a metodiky pro různá odvětví. Spojení s Ministerstvem pro místní rozvoj a Stáním fondem rozvoje bydlení je pro nás důležitou zpětnou vazbou, neboť podporou bydlení stimulují také stavebnictví a díky tomu získáváme informace o tom, co praxe vyžaduje”, uvedl zástupce řešitelského pracoviště Katedry ekonomiky a řízení ve stavebnictví doc. Aleš Tomek, CSc.

Program rozvíjel řešitelský tým Katedry ekonomiky a řízení ve stavebnictví Stavební fakulty ČVUT ve složení Ing. Dany Čápové, Ph. D., doc. Ing. Petra Dlaska, Ph.D., Doc. Ing. Václava Berana, DrSc. a Ing. Petra Kalčeva, Ph.D. „Jeho cílem je pomoci rychle a spolehlivě získat přehled o cenách za rekonstrukce bytových jader, které mohou být v rámci poptávek subjektivně (a někdy záměrně) deformovány dodavatelskými firmami. Program tak pomáhá objektivnímu srovnávání konkurenčních nabídek a upozorňuje na výraznější odlišnosti v cenách stavebních prací a materiálů, které by mohly investorovi při realizaci působit nadbytečné finanční náklady,“ uvedla spoluautorka programu Dana Čápová.

Program je specifický svými funkcemi, které umožňují velmi intuitivně a snadno sestavit rozpočet i bez nutnosti znalosti tvorby rozpočtů: „Program nabízí několik různých půdorysů bytových jader a 3 úrovně standardu zařizovacích předmětů. Pro výpočet jsou použity směrné ceny pro rok 2012 a budou aktualizovány v dalších verzích“, dodává Petr Dlask. „Práce s nástrojem probíhá ve dvou režimech (kompletní rozpočet a slepý rozpočet) a ve dvou krocích (popis stávajícího stavu a definice navrhovaného stavu). Pro zařizovací předměty je možné použít vlastní nebo databázové ceny“, upřesnil Petr Kalčev, který vysvětlil fungování programu na dnešní ukázce.

S ohledem na vlastnosti programu (jednoduchost, spolehlivost, užitečnost) bude tento nástroj doporučovat také Státní fond rozvoje bydlení všem svým žadatelům, například o poskytnutí úvěrů programu Panel 2013+, kdy povinnou přílohou žádosti je vždy také rozpočet rekonstrukce.

Pokračování ve spolupráci přinese již letošní podzim, kdy bude představen další nástroj z oblasti investic do bydlení. „Spolupráce přináší větší využívání výzkumné kapacity vysokých škol a jejich nové zaměřování na praktické otázky širšího významu, řešené státní správou. Významné je rovněž posílení vztahu výzkumu aplikovaného pro veřejné použití“, upozornil zástupce Laboratoře technicko-ekonomického rozhodování Václav Beran.

Na aktivní spolupráci zastřešenou Memorandem je třeba pohlížet jako na nový prostor poskytující podporu širší veřejnosti i odborníkům. Vzniknou další nástroje, které pomohou jak jednotlivým vlastníkům, tak například starostům zjistit či kontrolovat náklady na investice spojené s kvalitou bydlení, například rekonstrukce zastřešení, vytápění, kanalizace a další“, dodal Petr Dlask za ČVUT.

Program je od dnešního dne zpřístupněn zdarma v tomto odkazu     na webové stránce SFRB.