Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2013 > V Terezíně slavnostně otevřou ...

V Terezíně slavnostně otevřou historickou Jízdárnu

18.12.2013: Areál pevnosti Terezín, který se nachází v Ústeckém kraji, je významnou kulturní památkou zařazenou na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Díky projektu Integrovaného operačního programu tu postupně dochází k oživení historických objektů. Jeden z nich, unikátní Jízdárna z 2. poloviny 19. století, bude slavnostně otevřen ve čtvrtek 19. prosince 2013.
Součástí slavnostního programu je předání zrekonstruované jízdárny, prohlídka objektu a ukázky jezdeckého umění. Jízdárna bude odteď sloužit svému původnímu účelu, tedy pro nácvik formací dobového vojenského jezdectva. Vedle toho se tu návštěvníci mohou těšit na expozici vojenského tábora z 18. století s možností aktivního zapojení příchozích.
 
Jízdárna je jedním z objektů, které procházejí rekonstrukcí v rámci projektu Integrovaného operačního programu s názvem Terezín – projekt oživení historických památek. Dále se jedná o objekty Kavalíru 2, Retranchementu 5, Dělostřeleckých kasáren. Evropská dotace na celý tento projekt dosahuje částky téměř 425 milionů korun, státní rozpočet se podílí 74,9 miliony.
 
Areál pevnosti nebude pouze opraven, ale skutečně oživen. V objektu Kavalír 2 bylo zřízeno Dělostřelecké muzeum, v Retranchementu 5 vzniklo Centrum obnovy a využití vojenských pevnostních systémů, v Dělostřeleckých kasárnách se připravuje expozice o císaři Josefovi II. či zázemí pro Vysokou školu aplikované psychologie.
 
Pevnost založil císař Josef II. v roce 1780 a stavba pevnosti o celkové opevněné ploše 398 hektarů trvala asi 10 let. Náklady se odhadují na 11–12 milionů zlatých. Stavební práce provádělo na 14 000 lidí ze všech částí Rakouska.