Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2013 > Seminář o efektivní veřejné správě jako ...

Seminář o efektivní veřejné správě jako jedné z podmínek čerpání fondů EU v ČR

16.10.2013: V Praze se dnes konal seminář o efektivní veřejné správě jako jedné z podmínek čerpání fondů EU v České republice. Akce, pořádaná ve spolupráci s Evropskou komisí, byla zaměřena na hodnocení splnění jedné z obecných předběžných podmínek, kterou je posílení institucionální kapacity orgánů veřejné správy a dalších subjektů zapojených do čerpání Evropských strukturálních a investičních fondů.
Resorty pro místní rozvoj, vnitra a práce a sociálních věcí byly zastoupeny náměstky ministrů. Klíčovým vystupujícím pracovní části semináře byl pan Florian Hauser z Evropské komise z Generálního ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a začleňování. Podrobně informoval o kritériích hodnocení naplnění podmínky spočívající v efektivní veřejné správě, včetně role jednotlivých partnerů, kritických faktorů a rizik. Jeho     úplné znění prezentaci v původní verzi najdete zde [PDF, 4.14MB] a     pracovní překlad do češtiny zde [PDF, 7.42MB].
 
Na hlavní prezentaci živě reagovali jak účastníci navazující panelové diskuse, tak účastníci v auditoriu. Mnohokrát během programu semináře byl zmíněn chybějící zákon o úřednících a nutnost strategického přístupu k vytváření prostředí pro jeho budoucí reálné fungování. Zákon sám však rozhodně není jediným kritériem naplnění předmětné podmínky pro budoucí čerpání fondů EU; jde o celkové nastavení administrativního prostředí veřejné správy v ČR, o kvalitu příslušných institucí, o strategii lidských zdrojů a také o pravidla a procesy reálně aplikovatelné pro příslušné instituce. V neposlední řadě úspěšnost naplnění této podmínky záleží na celkové kultuře manažerského řízení ve veřejné správě, která vzniká postupně spolu se zvyšováním důvěryhodnosti a jejíž podmínkou je odpolitizování rozhodování veřejné správy.