Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2013 > Příspěvek 30 tis. Kč mohou žádat také ...

Příspěvek 30 tis. Kč mohou žádat také občané postižení tornádem na Krnovsku.

26.07.2013: S účinností od 26.07.2013 vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR změnu výzvy k podávání žádostí o dotace v rámci programu Podpora bydlení při živelní pohromě - s nevyhlášeným stavem nebezpečí nebo nouzovým stavem. Cílem podpory bylo původně poskytnutí příspěvku na opravu bytu ve výši 30 tis. Kč na jednu domácnost pouze v souvislosti s letošními povodněmi. Nově je tento příspěvek určen také občanům poškozeným v červnu 2013 tornádem (na Krnovsku).
Proces podání žádostí a administrace dotace je nezměněn, tzn. že žádost na MMR ČR podává obec, s uvedením seznamu postižených domácností a jejich podpisy, a občané na základě předložených faktur, účtů apod. dostávají příspěvek do výše 30 tis. Kč od obce.

Další informace naleznete v tomto odkazu - Podpora bydlení při živelní pohromě 2013