Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2013 > Přínosy evropských fondů v období 2007-2013

Přínosy evropských fondů v období 2007-2013

20.06.2013: Dnes se na Staroměstské radnici uskutečnila konference "Přínosy kohezní politiky", na které se sešli zástupci evropských institucí, národní implementační struktury, orgánů podílejících se na čerpání evropských dotací a další odborná veřejnost, aby diskutovali o pozitivních přínosech a o konkrétních výsledcích, kterých bylo dosaženo v České republice za přispění fondů Evropské unie.
Konferenci zahájil 1. náměstek ministra pro místní rozvoj Daniel Braun a dále místopředseda Evropského parlamentu Oldřich Vlasák, hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola a člen Národní ekonomické rady vlády Daniel Münich. V rámci diskusních panelů byly prezentovány jednak přínosy kohezní politiky z pohledu institucí, které kohezní politiku v ČR realizují, ale také konkrétní výsledky realizace, které představili jednotliví příjemci a nositelé projektů. Na realizovaných projektech je nejlépe vidět, co a v jakém rozsahu se za evropské peníze opravdu podařilo udělat.
 
Konference proběhla pod záštitou ministra pro místní rozvoj Kamila Jankovského, který k jejímu konání uvedl: „Kohezní politika je nejen mnou, ale celou vládou vnímána jako prioritní oblast, která již přinesla a nepochybuji o tom, že i do budoucna České republice přinese hmatatelný užitek. Pro příští programové období využíváme veškerý potenciál znalostí, hodnocení a zkušeností, aby i v budoucnu fondy EU zlepšily kvalitu života a podpořily konkurenceschopnost v ČR.“
 
„Z pohledu statistiky jsou přínosy evropských fondů zřejmé; důležité je tuto informaci zpřístupnit také občanům. K tomu se stále více snažíme využívat moderní komunikační technologie, konkrétně mobilní telefony, prostřednictvím kterých si zájemci mohou na "Mobilní mapě projektů" zobrazit jednotlivé realizované projekty ve svém okolí. V rámci webové prezentace  www.strukturalni-fondy.cz     byl také spuštěn chat, kde se mohou občané ptát na to, co je kolem fondů EU zajímá“, doplnil 1. náměstek ministra pro místní rozvoj Daniel Braun.
 
Ministerstvo pro místní rozvoj jako Národní orgán pro koordinaci nezůstává jen u zdokonalování webových stránek a mobilních aplikací, ale snaží se také atraktivní formou různých soutěží upozornit veřejnost na konkrétní přínosy evropských fondů v jejich okolí. Pro nadcházející období prázdnin je pro všechny amatérské fotografy připraven třetí ročník úspěšné soutěže „Vyfoť projekt“. Úkolem je vyfotit projekt podpořený z fondů EU a zaslat fotografii do této soutěže o zajímavé ceny. Více informací je uvedeno na webové stránce www.vyfotprojekt.cz    

Pro studenty středních škol je od září letošního roku připraven druhý ročník soutěže „Navrhni projekt“, jehož cílem je formou zjednodušené projektové žádosti navrhnout různá zlepšení pro regiony, kde studenti bydlí. Navržené projekty bude hodnotit odborná komise a studenti se mohou zdokonalit nejen v ekonomických znalostech, ale také v prezentačních dovednostech. Pro odbornou porotu, složenou ze zástupců MMR a operačních programů, jsou pak jejich návrhy zdrojem cenných informací o pohledu mladé generace na oblasti podpory z evropských fondů. Více informací je k dispozici na webové stránce www.navrhniprojekt.cz    .