Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2013 > Při povodních pomáhala technika ...

Při povodních pomáhala technika financovaná z Integrovaného operačního programu.

25.06.2013: Velitelské a nákladní vozy, evakuační autobusy, přepravní tahače, cisternové automobilové stříkačky, automobilové žebříky, nakladače, vyprošťovací kontejnery, dálkově řízený univerzální zemní stroj a velkokapacitní cisterny v hodnotě 71 miliónů korun, to je výčet techniky, která byla pro složky záchranného systému pořízena z Integrovaného operačního programu (IOP) na pomoc při povodních.
IOP podpořil 28 projektů Hasičského záchranného sboru České republiky na pořízení nové techniky a technologií, které pomáhají hasičům řešit následky mimořádných událostí. Zakoupená technika je používána pro záchranné a likvidační práce při povodních v rámci projektu Zvýšení akceschopnosti HZS ČR pro záchranné a likvidační práce - "Živelní pohroma" a projektu Pořízení moderní techniky a technologií HZS ČR pro zvýšení kvality řešení mimořádných událostí - "Zvýšení kvality".
 
Bezpečnost, prevence a řešení rizik je jednou z oblastí podporovaných Integrovaným operačním programem, který tak při letošních záplavách vytvořil podmínky pro náročnou práci záchranářů.
 
Příklady nasazené techniky:
Nákladní vozy přepravovaly materiální pomoc a sloužily k evakuaci vodou postižených občanů.
 
Přepravní tahače převážely těžkou techniku do míst nasazení.
 
Těžká technika se podílela i na zpevňování hrází, odstraňování bahna a narušených konstrukcí mostů. V Mělníku byl například v akci dálkově řízený univerzální zemní stroj.
                                                                  
Velkokapacitní cisterny používaly hasičské záchranné sbory krajů k čištění kontaminovaných prostor od bahna čistou vodou pod vysokým tlakem.
 
Na místě povodní byly také k dispozici velitelské vozy, z nichž byly přímo řízeny jednotlivé zásahy.
 
Evakuované občany i zásahové síly do míst nasazení v postižených krajích převážely nové evakuační autobusy HZS krajů, rovněž pořízené prostřednictvím Integrovaného operačního programu (IOP).