Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2013 > Poslaneckou sněmovnou prošla novela ...

Poslaneckou sněmovnou prošla novela zákona o veřejných zakázkách

28.11.2013: Poslanecká sněmovna ČR vyjádřila souhlas se zákonným opatřením senátu, kterým se s účinností od 01.01.2014 mění zákon o veřejných zakázkách.
Na včerejší ustavující schůzi vyslovila poslanecká sněmovna většinou 166 poslanců souhlas se zákonným opatřením senátu č. 341/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 55/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Odsouhlasením zákonného opatření bylo odvráceno nebezpečí kolapsu veřejného zadávání v ČR. Pokud by postoj poslanecké sněmovny k zákonnému opatření byl zamítavý, zákonné opatření by pozbývalo další platnosti a od 01.01.2014 by tak nebylo možné zadat nadlimitní veřejnou zakázku legálním způsobem.

Změny obsaženy v novele povedou ke zjednodušení zadávacího procesu a jeho urychlení. Mezi zásadní změny patří především:
• zrušení institutu osoby se zvláštní způsobilostí
• zavedení nového mechanismu, který umožní pokračování v opakovaném zadávacím řízení i v případě, že byla doručena nebo k hodnocení zbyla pouze jedna nabídka a
• změna limitů pro povinný postup podle ZVZ

Limity pro povinný postup podle zákona byly oproti původnímu vládnímu návrhu zákonného opatření zvýšeny na základě v senátu uplatněného pozměňovacího návrhu. Od 01.01.2014 tak budou limity zvýšeny z 1 mil. Kč na 2 mil. Kč v případě veřejných zakázek na dodávky a služby a z 3 mil. Kč na 6 mil. Kč v případě veřejných zakázek na stavební práce. Limity se tak vrátí na úroveň, která platila před 01.04.2012, tedy před účinností zákona č. 55/2012 Sb., tzv. transparentní novely.

Komplexní popis změn provedených zákonným opatřením senátu a také upravenou důvodovou zprávu, která již reflektuje také pozměňovací návrhy uplatněné v rámci projednávání novely v senátu naleznete v příloze.