Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2013 > Podprogram Podpora obnovy a rozvoje ...

Podprogram Podpora obnovy a rozvoje venkova se změní.

14.09.2013: LUHAČOVICE/PRAHA - Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR ČR) po roce znovu otevře dotační titul "Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci". Plných 115 milionů Kč rozdělí na dotacích menším obcím MMR ČR. Minulá vláda přitom chtěla podporu snížit na pouhých 65 milionů a už pro rok letošní zrušila dva dotační tituly. Nově se to změní, pro současnou vládu je podpora rozvoje venkova prioritou.
„Považuji za velkou chybu snižovat podporu pro menší obce. Jde o dotace do 400 tisíc korun, které jsou nejen efektivní, ale mají prakticky nulový korupční potenciál. Vedle dotací vítězům soutěže Vesnice roku či peněz pro zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci jsem rozhodl, že budeme podporovat obnovu sakrálních staveb ve správě obcí“,  říká František Lukl, ministr pro místní rozvoj.
 
Tento dotační titul se otevře znovu po roční pauze. V loňském roce si o peníze v rámci tohoto titulu zažádalo 359 obcí. Rozděleno bylo 29,5 milionů korun mezi 145 úspěšných žadatelů. Podle podmínek programu smí žádat pouze vesnice s méně než třemi tisíci obyvatel.
 
„Nejde o podporu církví. Jde výhradně o peníze pro obce, které mají ve své správě i drobné sakrální stavby, například hřbitovní zdi, boží muka atd. Podle zájmu z roku 2012 je evidentní, že obce si takovou formu dotace zaslouží“, upozorňuje ministr František Lukl. O peníze bude možné žádat od 1. prosince letošního roku.
 
Podpora se zvýší
 
Vláda Petra Nečase snížila objem podpory v tomto podprogramu ze 160 milionů korun v roce 2012 na 100 milionů v roce letošním. Pro rok 2014 navrhovala škrt na 80 milionů a posléze dokonce na pouhých 65 milionů korun.
 
„To není akceptovatelné, vláda by neměla vyklízet pozice tam, kde dokáže vyplácet přesně a účelně mířenou podporu. Proto jsme zvýšili objem prostředků na 115 milionů korun a například zvýšili i výhry v soutěži Vesnice roku 2013 na 2 miliony korun,“ dodává ministr pro místní rozvoj František Lukl.
 
MMR ČR je od samého počátku jedním z hlavních vyhlašovatelů soutěže Vesnice roku v Programu obnovy venkova. Letos se koná již 19. ročník a každý rok registrujeme velký zájem soutěžících.
 
Obce, které v letošním ročníku získaly Zlatou stuhu za vítězství v krajském kole a zajistily si tím postup do celostátního kola, získávají příslib dotace ve výši až jeden milion korun. Vítěz celostátního kola, nositel titulu „Vesnice roku 2013“ získá další milión, celkem tedy dva miliony korun. Obce oceněné stuhami Modrá, Bílá a Oranžová získávají příslib dotace na částku až 600 tisíc korun.
 
Dotace poskytuje MMR ČR v rámci podprogramu Podpora obnova a rozvoje venkova pro rok 2014. Žádosti mohou být zaměřeny například na obnovu a údržbu občanské vybavenosti, na obnovu a údržbu veřejné zeleně, na rekonstrukci místních komunikací, stezek a veřejného osvětlení.
 
Povodňové programy
 
MMR ČR vyhlásilo 17. června po ničivých povodních výzvy k podávání žádostí o dotace v rámci programu Podpora bydlení při živelní pohromě. Cílem podpory je zajištění dočasného náhradního ubytování, odstranění staveb bytového nebo rodinného domu, jeho části nebo zbytků stavby nebo stavební suti a poskytování příspěvku na opravu bytu.
 
Vládou schválený program se skládá z 2 podprogramů podle typu vyhlášeného povodňového nebezpečí. Každý podprogram obsahuje tři dotační tituly.
 
Dotační titul č. 1 – Náhradní ubytování:
Podpora je určena k pořízení a vybudování ubytovací jednotky sloužící k dočasnému náhradnímu bydlení pro osoby, které v důsledku povodně přišly o bydlení.
 
Dotační titul č. 2 – Odstranění stavby:
Dotace je poskytována k úhradě nákladů spojených s odstraněním nenávratně poškozených staveb pro bydlení v důsledku povodně.
 
Dotační titul č. 3 – Příspěvek 30 tis. Kč na opravu bytu:
Příspěvek slouží k úhradě části nákladů na opravu bytu poškozeného povodní.
 
„Do této chvíle jsme přijali 988 žádostí za 31,2 mil. korun a již jsme proplatili 22,9 milionů korun“, uvedl ministr Lukl.
 
MMR ČR v srpnu také vyhlásilo program obnovy obecního a krajského majetku, kde dotace dosahují 85 % celkových nákladů. V rámci Strategie obnovy území budou vyhlášeny programy na podporu výstavby obecních nájemních bytů a finanční pomoc v oblasti bydlení fyzickým osobám. 

Připojené soubory