Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2013 > Podpis smlouvy se Správcem Fondu rozvoje ...

Podpis smlouvy se Správcem Fondu rozvoje měst

05.11.2013: Řídící orgán Integrovaného operačního programu (IOP) pilotně ověřuje realizaci finančního nástroje JESSICA. Jeho cílem je opakované využití prostředků ze strukturálních fondů EU k investicím do rozvoje měst v oblasti podpory 5.2 „Zlepšení prostředí v problémových sídlištích“ s možností zapojit do správy i subjekty ze soukromého sektoru. Podpis smlouvy se Správcem Fondu rozvoje měst otevírá cestu k prvním úvěrům na rekonstrukce bytových domů.
Státní fond rozvoje bydlení (SFRB) jako holdingový fond, realizující finanční nástroj, podepsal 31. října 2013 smlouvu s vítězem veřejné zakázky na Správce Fondu rozvoje měst, kterým se stala Komerční banka, a. s. Prostřednictvím banky mohou žadatelé získat zvýhodněné úvěry na regeneraci bytových domů. Alokovaná částka finančního nástroje JESSICA činí bezmála 600 milionů korun.
 
Finanční nástroj představuje kromě přímých dotací schéma návratné podpory, rozšiřující přístup k finančním prostředkům. Částky splacených úvěrů se budou opakovaně využívat na realizaci projektů v oblasti bytové politiky.   
 
JESSICA bude podporovat projekty obnovy bytových domů ve 41 českých městech, která realizují Integrované plány rozvoje měst, zaměřené na zlepšení situace v deprivovaných městských zónách. Zájemci o zvýhodněný úvěr z řad majitelů bytových domů budou moci žádat o podporu až do výše 90 procent celkových nákladů projektu. Délka splatnosti úvěru je až 30 let s fixací úroků po celou dobu splácení a možností odkladu splátek jistiny až na 2 roky bez poplatků.
 
Podpis smlouvy s vítězem veřejné zakázky znamená, že první úvěry by měly být příjemcům poskytnuty na začátku roku 2014. Do 31. 12. 2015 je banka povinna poskytnout úvěry ve výši celé alokace finančního nástroje JESSICA v IOP.