Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2013 > Panelová diskuse nad návrhovou částí ...

Panelová diskuse nad návrhovou částí Komplexního řešení sociálního bydlení

01.11.2013: V Domě odborových svazů dnes pořádal Miroslav Kalous, náměstek ministra pro územní a bytovou politiku MMR ČR a Pavel Čáslava, náměstek ministra pro sociální a rodinnou politiku MPSV panelovou diskusi nad návrhovou částí Komplexního řešení sociálního bydlení. Návrh mimo jiné z přítomných účastníků podpořil předseda Rady seniorů Zdeněk Pernes, zástupce Veřejného ochránce práv Stanislav Křeček a předseda Sdružení nájemníků ČR Milan Taraba.
„I přesto, že se objevily některé negativní názory, považuji za rozumné, aby stávající návrh byl projednán ve vládě. Návrh jsme zasadili do jednotlivých priorit a opatření, které mohou být realizovány v různém časovém období a především mohou být přizpůsobovány aktuální společenské situaci. Neohrozíme tak řešení této problematiky jako celku, což by se nám při projednávání Zákona o sociálním bydlení nepochybně stalo. Zákon o sociálním bydlení nemůže být spasitelný v době, kdy chybí peníze ve státním rozpočtu a samotné přijetí zákona nikomu nezaručí, že peníze budou. Nehledě na to, že přijetí takové normy může trvat i několik let“, řekl náměstek ministra pro místní rozvoj Miroslav Kalous.
 
„V naší situaci nemůžeme čekat na vysněná řešení. Jsme nuceni pracovat s prostředky a s metodami, které máme k dispozici. Tento návrh nemůže tzv. „spasit svět“, ale může pomoci mnoha lidem, kteří jsou v bytové nouzi. S tímto vědomím podporuji tento materiál k předložení vládě ČR“, dodal Pavel Čáslava, náměstek ministra práce a sociálních věcí.
 
V současné době MMR a MPSV připravuje a diskutuje návrh „Komplexního řešení sociálního bydlení“, jehož cílem je identifikace „bílých míst“ stávajících nástrojů sociální a bytové politiky ve vztahu k osobám v bytové nouzi – tedy situací, kde se tyto osoby ocitají mimo dosah účinné pomoci.
 
Cílem je:
 
Koncentrace řešení dostupnosti nástrojů pomoci v obci s rozšířenou působností.
 
Provázanost sociální práce s dalšími nástroji sociální a bytové politiky k zajištění efektivní pomoci pro ohrožené osoby.
 
Poskytování  pobytových sociálních služeb pouze na  základě nepříznivé sociální situace.
 
Zvýšení provázanosti sociálních služeb.
 
Sjednocení postupů v oblasti dávkové podpory zaměřené na bydlení. 
 
Podpora seniorů a osob se zdravotním postižením v oblasti nákladů na bydlení. 
 
Úprava standardů pro bydlení a jejich promítnutí do sociálních dávek na bydlení. 
 
Definování a zakotvení režimů sociálního bydlení.
 
Vymezení práv a povinností jednotlivých aktérů sociálního bydlení při řešení situace osob s vyšším prahem dostupnosti bydlení v návaznosti na výše uvedené.
 
Odstranění bariéry snížené dostupnosti bydlení zapříčiněné požadováním kauce.
 
Zvýšení a rozšíření účinnosti investiční podpory sociálního bydlení.