Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2013 > Ministr Lukl: Ministerstvo pro místní ...

Ministr Lukl: Ministerstvo pro místní rozvoj vyslyšelo dlouholeté prosby starostů

12.11.2013: Vláda schválila svým nařízení změnu vázací doby u obecních nájemních bytů, které byly vystavěny s využitím dotací z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj a Státního fondu rozvoje bydlení. Od roku 1997 do 2005 bylo postaveno 27 000 bytů s dotací 17,5 mld. Kč, investiční objem je odhadován na 20 mld. Kč.
Starostové prostřednictví Svazu měst a obcí již řadu let požadovali po vládě snížení lhůty, po kterou nesmí obec nakládat s byty, které byly postaveny se státní dotací. Tato doba činila 20 let. To je v naprostém nepoměru s dobou udržitelnosti, které jsou vyžadovány u investičních projektů financovaných ze zdrojů EU. Ministr pro místní rozvoj František Lukl proto navrhl zkrátit tuto lhůtu na polovinu. Stávající podmínky byly stanoveny na začátku 90. let bez předchozích zkušeností a z dnešního pohledu je 20 let dlouhá doba. V tom dává MMR za pravdu také ÚOHS.
 
„Smyslem návrhu je mimo jiné umožnit obcím prodat svým nájemníkům byty postavené se státní dotací a zvýšit si tak objem disponibilních prostředků. Radnicím se tímto opatřením uvolní až 20 miliard korun a budou moci reagovat na aktuální bytové potřeby, což je obrovské plus. Z vlastní zkušenosti vím, že prodej bytů jejich nájemců je nejlepším předpokladem pro rychlou rekonstrukci a revitalizaci těchto bytových domů, což se pozitivně odráží na samotné tváři města.“ řekl ministr pro místní rozvoj František Lukl.
 
U akcí dotovaných z rozpočtové kapitoly MMR ČR se žádosti zasílají na odbor politiky bydlení Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Týká se to bytů postavených s dotací poskytnutou MMR ČR po 01.01.2001 a bytů postavených v letech 1997-2000, na které byla poskytnuta dotace z rozpočtové kapitoly MMR ČR formou „Smlouvy“ uzavřené přímo s MMR ČR nebo prostřednictvím tehdejších okresních úřadů. U bytů, na něž byla poskytnuta dotace na základě „Rozhodnutí o poskytnutí dotace“ před rokem 2000, bude MMR ČR obdobné opatření navrhovat v následujících měsících. Podrobné informace naleznete na www.mmr.cz.