Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2013 > Ministerstvo pro místní rozvoj ...

Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo novelu zákona o veřejných zakázkách

25.04.2013: Návrh novely už brzy projedná vláda, ministerstvo pro místní rozvoj ji před dvěma dny předložilo do mezirezortního připomínkového řízení. Tato tzv. technická novela, která by měla začít platit od ledna 2014, reaguje na některá problematická ustanovení současného zákona, která způsobují v praxi potíže. Představitelé ministerstva a společnosti OTIDEA na dnešní konferenci hodnotí fungování elektronických tržišť, které od července 2012 k zadávání veřejných zakázek povinně používají úředníci státní správy. Podle průzkumu společnosti OTIDEA tři čtvrtiny zadavatelů veřejných zakázek ve státní správě považuje zadávání přes e-tržiště za transparentnější a objektivnější. Podle 60 % zadavatelů přináší finanční úspory, například ale na spotřebě kancelářského papíru se podle nich moc neušetřilo, ani počet pracovníků zadávajících veřejné zakázky se nesnížil.
Technická novela zákona o veřejných zakázkách
„Reagujeme na největší komplikace v zadávacích řízeních a snažíme se o co nejmenší zásahy do současného znění. Měla by se změnit kontroverzní ustanovení, se kterými mají zadavatelé v praxi největší problémy. Rozsáhlou reformu zákona o veřejných zakázkách chystáme až po schválení nových evropských směrnic,“ uvedl Jan Sixta, náměstek ministra pro místní rozvoj pro veřejné investování a legislativu.
 
V případě schválení novely se nesníží limit pro veřejné zakázky na stavební práce ze tří na jeden milion korun, který měl dle současného zákona začít platit od začátku příštího roku. Zadávací řízení, do kterého se přihlásí jediný účastník, už zadavatelé nebudou muset neustále rušit a opakovat, ale budou mít možnost vyhlásit novou soutěž, v níž bude moci zvítězit i jediný dodavatel. A u těchto opakovaných zakázek odpadne i povinnost uveřejňovat předběžné oznámení, které nyní každou soutěž prodlužuje o měsíc. Novela ale odsune i další změny, které již měly začít platit od ledna 2014. Například vzdělávání úředníků a zavedení institutu oponentů, kteří by měli hodnotit průběh zadávacího řízení u nadlimitních zakázek.

„Chystaná změna v případě podání jediné nabídky výrazně zrychlí proces zadávání zakázek a sníží náklady zadavatele. Tento problém je nejmarkantnější v oblasti nákupu speciálních vědeckých přístrojů, kdy se řada zadavatelů dostává do neřešitelných situací, kdy musí řízení z důvodu podání jediné nabídky zrušit a následně soutěž několikrát opakovat, čímž jim narůstají náklady a v některých případech i přichází o přidělenou dotaci,“ konstatoval Vladimír Levandovský, expert na veřejné zakázky v oblasti vědy a výzkumu z týmu OTIDEA.

Zhodnocení používání e-tržišť
Na dnešní konferenci společnosti OTIDEA „E-tržiště a e-aukce ve veřejných zakázkách, praxe elektronizace a vize do budoucna“ zhodnotili elektronické formy zadávání veřejných zakázek zástupci z veřejné i soukromé sféry. První období používání e-tržišt (1. 5. – 31. 12. 2012) ministerstvo hodnotí jako relativně úspěšné, nový systém přispěl k efektivnějšímu a transparentnějšímu vynakládáníveřejných financí. Negativní je ale malé zapojení subjektů, které e-tržiště používat nemusí, a s tím související neochota dodavatelů se v systému registrovat. Ministerstvo proto bude pracovat na zjednodušení užívání systému. Na e-tržištích bylo zadáno celkem 13 490 zakázek za 1,176 miliardy korun, z toho 72 % zakázek v kategorii dodávek, 23 % u služeb a 5 % u stavebních prací. Statistiky jasně prokázaly, že e-tržiště zatím využívají pouze povinné subjekty – necelých 93 % zakázek zadal stát a 7 % jeho příspěvkové organizace. Do loňska se na používání nového systému proškolilo 1 738 úředníků.
 
Výsledky průzkumu společnosti OTIDEA mezi zadavateli veřejných zakázek ve státní správě
V rámci provedeného průzkumu státní úředníci zhodnotili nový proces zadávání veřejných zakázek přes e-tržiště:
- tři čtvrtiny nový systém považuje za transparentnější a objektivnější
- podle 60 % elektronické zadávání přináší finanční úspory
- 63 % používá stále stejné množství kancelářského papíru
- 98 % tvrdí, že počet pracovníků na úřadech se nesnížil, podle 30 % nyní na zadávání zakázek pracuje dokonce ještě více lidí než dříve
- podle 30 % nový systém zadávání zakázek urychlil, ale podle 26 % zpomalil
- 45 % je přesvědčeno, že nový systém e-tržiště nelze nijak obejít a vybrat vítěze na základě subjektivního hodnocení, 40 % si ale zároveň myslí, že to lze, ale je to téměř nemožné

„Většina výsledků nás nepřekvapila, potvrzují naše očekávání. Z praxe víme, že zadavatele nejvíce trápí složitost systému. Naše data potvrzují, že 83 % úředníků by uvítalo jeho zjednodušení. Podle téměř 40 % jsou e-tržiště složitá natolik, že proces zadávání nijak neusnadňují ani nezrychlují. Na tom by se podle nás mělo začít pracovat co nejdříve,“ vyhodnotil výsledky průzkumu ředitel společnosti OTIDEA Tomáš Langr.

Poznámka:
OTIDEA - poradenská společnost, která se zaměřuje na administraci, audit a vzdělávání v oblasti veřejných zakázek

E-tržiště - jsou webovou aplikací umožňující elektronické zadávání veřejných zakázek. Jsou určena pro rychlé operativní nákupy snadno standardizovatelných komodit v určených zadávacích řízeních. Jedná se o plně elektronický systém, v němž jsou úkony zadávacího řízení prováděny elektronicky, a ve většině případů tak nahradí dosavadní listinný způsob zadávání veřejných zakázek. Pro následující období pěti let vybralo MMR ČR v koncesním řízení na vytvoření a provoz e-tržišť pět provozovatelů: Českou poštu, Český trh, Tendermarket, Syntaxit a Vortal.

Připojené soubory