Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2013 > Měsíční monitorovací zpráva o průběhu ...

Měsíční monitorovací zpráva o průběhu čerpání fondů SF / FS a národních zdrojů za měsíc duben 2013

24.05.2013: Národní orgán pro koordinaci vydal dnes pravidelnou měsíční monitorovací zprávu spojenou s čerpáním peněz z fondů EU.
Od počátku programového období k 3. květnu 2013 bylo v rámci politiky hospodářské, sociální a územní soudržnosti EU realizované na území České republiky podáno 95 915 žádostí o podporu v celkové hodnotě 1 370,6 mld. Kč. To představuje 172,4 % celkové alokace NSRR na programové období 2007–2013.

Řídicí orgány a zprostředkující subjekty OP doposud vydaly 41 616 Rozhodnutí / Smluv o poskytnutí dotace v celkové výši 666,2 mld. Kč, což činí 83,8 % celkové alokace NSRR. Proplacené prostředky na účty příjemců dosahují 424,8 mld. Kč, tedy 53,4 % celkové alokace NSRR. Certifikované výdaje předložené EK činí 235,8 mld. Kč, což je 29,7 % celkové alokace NSRR na programové období 2007–2013.

Kompletní měsíční monitorovací zpráva včetně archivu je k dispozici v tomto odkazu.

Připojené soubory