Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2013 > Měsíční monitorovací zpráva o průběhu ...

Měsíční monitorovací zpráva o průběhu čerpání SF/ FS a národních zdrojů v programovém období 2007–2013 za listopad 2013

30.12.2013: MMR ČR vydalo Měsíční monitorovací zprávu o průběhu čerpání SF/ FS a národních zdrojů v programovém období 2007–2013 za měsíc listopad 2013.
Od počátku programového období k 4. prosinci 2013 bylo v rámci politiky hospodářské, sociální a územní soudržnosti EU realizované na území České republiky podáno 102 245 žádostí o podporu v celkové hodnotě 1 446,0 mld. Kč. To představuje 178,8 % celkové alokace NSRR na programové období 2007–2013.

Řídicí orgány a zprostředkující subjekty OP doposud vydaly 48 551 Rozhodnutí / Smluv o poskytnutí dotace v celkové výši 733,5 mld. Kč, což činí 90,7 % celkové alokace NSRR.

Proplacené prostředky na účty příjemců dosahují 498,0 mld. Kč, tedy 61,6 % celkové alokace NSRR.

Certifikované výdaje předložené EK činí 330,2 mld. Kč, což je 40,8 % celkové alokace NSRR na programové období 2007–2013.

Kompletní měsíční monitorovací zpráva včetně archivu je k dispozici v tomto odkazu