Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2013 > Měsíční monitorovací zpráva o průběhu ...

Měsíční monitorovací zpráva o průběhu čerpání fondů SF/FS a národních zdrojů za měsíc říjen 2013

27.11.2013: MMR ČR vydalo Měsíční monitorovací zprávu o průběhu čerpání SF/ FS a národních zdrojů v programovém období 2007–2013 za měsíc říjen 2013.
Od počátku programového období k 6. listopadu 2013 bylo v rámci politiky hospodářské, sociální a územní soudržnosti EU realizované na území České republiky podáno 100 126 žádostí o podporu v celkové hodnotě 1 431,6 mld. Kč. To představuje 182,6 % celkové alokace NSRR na programové období 2007–2013. 

Řídicí orgány a zprostředkující subjekty OP doposud vydaly 47 021 Rozhodnutí / Smluv o poskytnutí dotace v celkové výši 717,1 mld. Kč, což činí 91,5 % celkové alokace NSRR.

Proplacené prostředky na účty příjemců dosahují 481,4 mld. Kč, tedy 61,4 % celkové alokace NSRR.

Certifikované výdaje předložené EK činí 316,0 mld. Kč, což je 40,3 % celkové alokace NSRR na programové období 2007–2013. 

Kompletní měsíční monitorovací zpráva včetně archivu je k dispozici v tomto odkazu