Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2013 > Měsíční monitorovací zpráva o průběhu ...

Měsíční monitorovací zpráva o průběhu čerpání fondů SF/FS a národních zdrojů za měsíc září 2013

23.10.2013: MMR ČR vydalo Měsíční monitorovací zprávu o průběhu čerpání SF/ FS a národních zdrojů v programovém období 2007–2013 za měsíc září 2013.
Od počátku programového období k 3. říjnu 2013 bylo v rámci politiky hospodářské, sociální a územní soudržnosti EU realizované na území České republiky podáno 99 285 žádostí o podporu v celkové hodnotě 1 415,1 mld. Kč. To představuje 177,9 % celkové alokace NSRR na programové období 2007–2013. 

Řídicí orgány a zprostředkující subjekty OP doposud vydaly 45 471 Rozhodnutí / Smluv o poskytnutí dotace v celkové výši 689,0 mld. Kč, což činí 86,6 % celkové alokace NSRR.

Proplacené prostředky na účty příjemců dosahují 465,0 mld. Kč, tedy 58,5 % celkové alokace NSRR.

Certifikované výdaje předložené EK činí 290,2 mld. Kč, což je 36,5 % celkové alokace NSRR na programové období 2007–2013.

Kompletní měsíční monitorovací zpráva včetně archivu je k dispozici v tomto odkazu    .