Jste zde: Úvodní strana > ... > Ministerstvo pro místní rozvoj > Ministerstvo > Pro média > Tiskové zprávy > 2013 > Měsíční monitorovací zpráva o průběhu ...

Měsíční monitorovací zpráva o průběhu čerpání fondů SF / FS a národních zdrojů za měsíc srpen 2013

24.09.2013: MMR vydalo Měsíční monitorovací zprávu o průběhu čerpání SF/ FS a národních zdrojů v programovém období 2007–2013 za měsíc srpen 2013.
Od počátku programového období k 4. září 2013 bylo v rámci politiky hospodářské, sociální a územní soudržnosti EU realizované na území České republiky podáno 98 751 žádostí o podporu v celkové hodnotě 1 407,0 mld. Kč. To představuje 176,9 % celkové alokace NSRR na programové období 2007–2013.

Řídicí orgány a zprostředkující subjekty OP doposud vydaly 44 430 Rozhodnutí / Smluv o poskytnutí dotace v celkové výši 694,9 mld. Kč, což činí 87,4 % celkové alokace NSRR. Proplacené prostředky na účty příjemců dosahují 456,7 mld. Kč, tedy 57,4 % celkové alokace NSRR. Certifikované výdaje předložené EK činí 275,7 mld. Kč, což je 34,7 % celkové alokace NSRR na programové období 2007–2013.

Kompletní měsíční monitorovací zpráva včetně archivu je k dispozici v tomto odkazu.